ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมเงินออม และประชาสัมพันธ์การจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2561 มีรางวัลมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมเงินออม และประชาสัมพันธ์การจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2561 มีรางวัลมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

 


นายพงษ์เทพ รัตนธาดากุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมขบวนแห่รถประชาสัมพันธ์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมโบกธงปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ไปรอบตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ทั้งเกษตรกรลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจฝากเงินในรูปแบบออมทรัพย์ทวีโชคได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่


นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ในปีบัญชี 2561 นี้ธนาคารมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยมีการออมเงินกันอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกค้า ธ.ก.ส.จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางให้กับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไปร่วมฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคซึ่งเป็นเงินฝากประเภทมีรางวัล โดยมีการจับรางวัลปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จับรางวัลภายในเดือนกรกฎาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมกราคม และจับรางวัลใหญ่ระดับประเทศภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี


สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์ Toyota Fortuner จำนวน 1 คัน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท รางวัลที่ 2 รถยนต์ Toyota Revo Smart Cab จำนวน 1 คัน รางวัลที่ 3 รถยนต์ Toyota Yaris จำนวน 1 คัน รางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ Suzuki จำนวน 230 คัน และรางวัลที่ 5 เป็นสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 100 เส้น รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 15 ล้านบาท สำหรับการจับรางวัลกำหนดจับรางวัลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะมีงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคแล้ว ในวันเดียวกันนี้ สหกรณ์การเกษตรพร้าวจะมีการเปิดตัวโครงการปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร อีกด้วย”


ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจและฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคกับธนาคาร ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคกว่า380,000 บัญชี เงินฝากรวม 6,400 ล้านบาท ในการนี้ธนาคารจึงได้จัดสัปดาห์ส่งเสริมเงินออมสำหรับลูกค้า โดยผู้ฝากเงินทุกท่านในช่วงตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นอกจากจะได้รับของชำร่วยรูปแบบเดียวกันทุกสาขาแล้ว ผู้ฝากเงินทุกๆ 500 บาท รับคูปองพิเศษ 1 ใบเพื่อชิงรางวัลรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 รางวัล มูลค่ากว่า 100,000 บาท
สำหรับการจับรางวัลจะจับรางวัลในงานเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ การตรวจรางวัลสำหรับผู้โชคดีธนาคารจะติดประกาศผลการออกรางวัลที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทั้งเกษตรกรลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจฝากเงินในรูปแบบออมทรัพย์ทวีโชคได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาในจังหวัดเชียงใหม่” ……….

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts