ผู้บัญชาการทหารอากาศ สาธารณรัฐเกาหลี เยือนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ :

ผู้บัญชาการทหารอากาศ สาธารณรัฐเกาหลี เยือนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ :

23 กรกฎาคม 2561 พล.อ.อ.ลี วัง คูน (General Lee Wang Keun) ผู้บัญชาการทหารอากาศ สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมภริยา เยือนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อขอบคุณทหารผ่านศึกเกาหลี โดยเฉพาะทหารอากาศไทย คณะแพทย์-พยาบาล ที่ส่งกำลังพลไปร่วมรบบนคาบสมุทรเกาหลี และไปฟื้นฟูประเทศ ถึง 23 รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 – 2515

Related posts