กรุงเทพธุรกิจจัดสัมมนา EEC คนไทย..ได้อะไร @ ฉะเชิงเทรา (ชมคลิป)

กรุงเทพธุรกิจจัดสัมมนา EEC คนไทย..ได้อะไร @ ฉะเชิงเทรา

 

เมื่อวันที่27 กันยายน 2561 ที่โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงลอุตสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษ EEC ยุทธศาสตร์ชาติ สู่ Thailand 4.0 และการบรรยายพิเศษ ความพร้อมฉะเชิงเทรา รับยุทธศาสตร์ EEC ภายในงานสัมมนา EEC คนไทย..ได้อะไร @ฉะเชิงเทรา โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความพร้อมฉะเชิงเทรา รับยุทธศาสาตร์ EEC พร้อมด้วย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาว นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร. ระพีพร ศรีจำปา คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานายมนัส ตั๊นงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและนายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจและบริการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม ร่วมเสวนา “EEC คนฉะเชิงเทรา ..ได้อะไร”


สำหรับการจัดงานสัมมนาสัญจร “EEC คนไทย…ได้อะไร” ครั้งนี้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเวทีที่3 ซึ่งเวทีแรกจัดที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมและจังหวัดระยองเมื่อวันที่30สิงหาคม ที่ผ่านมา และจะมีเวทีสุดท้ายเวทีใหญ่ที่กรุงเทพมหานครในวันที่15 พฤศจิกายนนี้ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในฐานะสื่อด้านเศรษฐกิจธุรกิจ ให้ความสำคัญของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดเชิงพื้นที่ที่จะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยโตอย่างก้าวกระโดด้วยจากทั้งการลงทุนจากโครงการเมกะโปรเจคของภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างชาติเห็นโอกาสขยายการลงทุนส่งให้เศรษฐกิจประเทศเกิดการเติบโตอย่างไรตลอดมา วันนี้หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจึงขอเป็นตัวกลางในการสื่อสารที่พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากคนพื้นที่สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมความเข้าใจรวมถึงเห็นโอกาสการเติบโตที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันก้าวไปพร้อมๆกันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนจากแนวคิดนี้จึงเกิดเป็นโครงการสัมมนาสัญจร “EEC คนไทย…ได้อะไร” ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เวทีที่แสดงถึงศักยภาพในภาพมิติของจังหวัดฉะเชิงเทราขยายการพัฒนาสู่ระดับประเทศจากแผนการพัฒนาโครงการ EEC


***********

Related posts