องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication และคณะผู้บริหารสแกนดิคูซ เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ บริษัท พรวิศวะ ทูลลิ่ง จำกัด, ตลอดไทย และวัดพระธรรมกาย เก็บข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ในเมืองพัทยา (ชมคลิป)

องค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication และคณะผู้บริหารสแกนดิคูซ เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ บริษัท พรวิศวะ ทูลลิ่ง จำกัด, ตลอดไทย และวัดพระธรรมกาย เก็บข้อมูลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้ในเมืองพัทยา

 

 

เวลา10.00น.วันนี้ (18 ต.ค.61) น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรการสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication Mr.Ulf Foldvik ประธานกิติมศักดิ์ บจก.สแกนดิคูซ และ Mr.Atle Stensholt CEO บริษัท Scadirec As พร้อมคณะองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้เดินทางไปเยี่ยมชมไลน์การปฏิบัติงานของโรงงาน บริษัท พรวิศวะ ทูลลิ่ง จำกัด เลขที่ 10/22 ม.1 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อศึกษาดูระบบการปกิบัติงานภายในของโรงงานดังกล่าว โดยมี นายทวีป คงเทียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ให้การต้อนรับ

ก่อนนำคณะเข้าเยี่ยมชมการทำงานภายใน ทั้งห้อง QC ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก่อนนำสู่ตลาด ห้องจัดซื้อ แผนก CL ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องการติดตั้งเครื่องจักรและดูแลระบบ ตลอดจนแผนก WIRECUT ROOM โดยมี เจ้าหน้าที่คอยอธิบายข้อมูลในส่วนต่างๆ ให้ทางคณะได้รับทราบถึงการดำเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโลหะที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2008

จากนั้น ทางคณะองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้เดินทางไปสำรวจวัถตุดิบที่จะใช้ในการผลิต ถุง ช้อน ส้อม และภาชนะชีวภาพ ที่ตลาดไท ซึ่งตลาดไทเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรกรรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน อยู่ในเขตพื้นที่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รวม 542 ไร่ โดยภายในมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น ตลาดผลไม้รวม ตลาดส้ม ตลาดขนม และตลาดผัก แต่ละวันมีผู้เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนราว 1 แสนคนต่อวัน สามารถช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้ 2 แสนคนทั่วประเทศ ส่งผลให้แต่ละปีสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าได้มากกว่า 180,000 ล้านบาท

หลังได้เวลาอันควร ทางคณะได้เดินทางต่อไปยังวัดพระธรรมกาย เขตพื้นที่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่มีเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่แต่ละวันที่พุทธศาสนิกชนเข้ามาภายในวัดเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการเยี่ยมชมพบว่าภายในวัดมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี สภาพโดยรอบของบริเวณวัดมีความสะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบ

ในการนี้ ทางคณะองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication ได้เข้าเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ที่เอาไว้ใช้ในกิจกรรมทำความสะอาดภายในวัดด้วยเช่นกัน ทั้งนี้พบว่ามีการจัดการในส่วนของอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีเจ้าหน้าที่คอยปฏิบัติงานและรักษาความสะอาดเพียงไม่กี่คนเท่านั้น แต่แทบจะไม่ได้กลิ่นขยะเลยแม้แต่น้อย

นอกจากนี้ ยังได้ไปเยี่ยมชมพื้นที่ทิ้งขยะของวัด ซึ่งพบว่ามีการนำน้ำยาอีเอ็มมาฉีดบริเวณกองขยะอย่างสม่ำเสมอ โดยมีระบบการจัดการที่มีกำหนดการทำงานได้อย่างชัดเจน ทำให้กองขยะไม่ส่งกลิ่นเหม็นจนสร้างมลภาวะทางอากาศแต่อย่างใด และในพื้นที่ทิ้งขยะเองก็ได้แบ่งสัดส่วนพื้นที่ของการทิ้งขยะได้อย่างลงตัว ทั้งขยะทั่วไป ขยะเศษอาหารและขยะจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทางคณะองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication จะได้เก็บข้อมูลนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาขยะในเมืองพัทยาที่กำลังดำเนินการสนับสนุนอยู่ต่อไปด้วยเช่นกัน

ภาพข่าว/สมชาย​ โคตล่ามแขก

Related posts