เทศบาลแม่สะเรียง ชุมชนจองคำ จับมือ วัด เปิดลานวัด ลานกีฬา “ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 9

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 25 มีนาคม 256
เทศบาลแม่สะเรียง ชุมชนจองคำ จับมือ วัด เปิดลานวัด ลานกีฬา “ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 9

 


นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนจองคำ และ พระครูอนุโชติ สุวรรณวิศาล เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ห่างไกลยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและสถาบันครอบครัว โดยมีนักกีฬาเซปัคตะกร้อให้ความสนใจส่งทีมร่วมการแข็งขันเพื่อชิงความเป็นเลิศทางกีฬา จำนวน 12 ทีม และ ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันอันดับที่ 1 ได้รับเงินสด 3,000 บาท พร้อม ถ้วยรางวัล คือ ทีม KFC

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts