สัตหีบจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สัตหีบจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 


วันนี้ 2 เม.ย.62 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ อ่าวทะเลสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย ณงค์ บุญบรรเจิศศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายประหยัด ภู่พันสาย ประมงอำเภอสัตหีบ ผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ข้าราชการตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่อ่าวสัตหีบ เนื่องด้วยปัจจุบันอ่าวสัตหีบมีปริมาณลดลงเป้นจำนวนมากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ การทำประมงในพื้นที่ จึงต้องกับมาฟื้นฟูอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึก เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวประมงและชุมชนประมงท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ อ่าวสัตหีบ


โดยได้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งขาวแซบ๊วย จำนวน 800000 ตัว ลูกพันธุ์ปูม้า จำนวน 500000ตัว เพื่อสร้างการรับรู้การอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารรี ครบ 64 พรรษา

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts