ผวจ.ลำพูนตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ที่มาร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา

ผวจ.ลำพูนตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ที่มาร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา

 

เมื่อเวลา 09:00-10:30 น. วันที่ 16 เม.ย.62. ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน , พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. , นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 50 คนเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11–17 เม.ย.62.

นายประพันธ์ สนิทมัจโร หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำพูน รายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ศปถ.)ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดลำพูน ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ตั้งจุดตรวจหลักในพื้นที่เสี่ยง 12 จุด และตั้งด่านชุมชน 521 ด่าน ใน 8 อำเภอ(อ.เมือง , อ.ป่าซาง , อ.บ้านธิ , อ.บ้านโฮ่ง , อ.แม่ทา , อ.ลี้ , อ.ทุ่งหัวช้าง , อ.เวียงหนองล่อง)

ข้อมูลในวันที่ 15 เม.ย.62. จ.ลำพูนเกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง บาดเจ็บนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล(Admit) 11 ราย มีการเรียกตรวจรถทุกประเภททั้งหมด 3,515 คัน พบการกระทำผิดและถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 10 ร ส ข ม จำนวน 1,162 ราย พฤติกรรมที่พบการกระทำผิดมากสุดคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ขับรถเร็วเกินกำหนด พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ สถิติสะสม 4 วัน (11-14 เม.ย.62.) เกิดอุบัติเหตุ 42 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย และ Admit 44 ราย อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ อ.เมือง 21 ครั้ง สำหรับ อ.เวียงหนองล่องยังไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ได้รับการรายงานว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุในวันที่ 15 เม.ย.62. มีผู้สูงอายุเขต ต.อุโมงค์ อ.เมือง อายุ 82 ปี ขี่รถจักรยานแล้วเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บ ทางผวจ.ลำพูนแสดงความห่วงใยและกำชับให้ด่านชุมชมเข้มงวดดูแลเฝ้าสังเกตุผู้สูงอายุที่ขี่รถจักรยายนต์ในหมู่บ้านและชุมชนอย่างใกล้ชิด ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุที่จะเดินทางไปยังที่ต่างๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้สมาชิกในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ได้ร่วมลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุด้วยการป้องปรามมิให้ผู้สูงอายุเดินทางด้วยตนเอง..

ผวจ.ลำพูนได้น้อมนำโอวาทธรรมจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ความว่า ” โลกต้องการคนดี มิใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อมาช่วยทำให้ชีวิตและสังคมดีขึ้น คนดีอย่างแท้จริง เสียสละได้แม้กระทั่ง การที่จะให้คนอื่นรู้ว่า ตนได้ทำความดี ” พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เสียสละและปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจมาอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ และชื่นชมทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่ร่วมกันจัดตั้งด่านชุมชนและดำเนินการอย่างเข้มข้น จนทำให้ภาพรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดลำพูนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขอให้ดำเนินมาตรการเข้มข้นในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในจังหวัดบูรณาการทำงาน ทั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ และด่านชุมชนทุกด่านบังคับใช้มาตรการป้องกันอย่างเข็มงวด จริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน ให้ด่านชุมชนเฝ้าสังเกตพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยง ดื่มสุรา ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกกันนิรภัย ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเส้นทางจราจรให้รีบปรับปรุงแก้ไข ไฟส่องสว่าง ป้ายโฆษณา กิ่งไม้ ที่ปิดบดปังเส้นทางการจราจร ตรวจขันร้านจำหน่ายสุราที่ไม่มีใบอนุญาต อย่างจริงจัง

ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท พร้อมทั้งขอความร่วมมืออย่าโทรก่อกวน สายด่วน 1669 เพราะจะทำให้การช่วยเหลือล่าช้าลงหากเกิดอุบติเหตุขึ้น ซึ่งหากตรวจพบว่ามีการโทรก่อกวน จะมีความผิดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยเรื่องการสูญเสียของประชาชนจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมขอกำลังพลจิตอาสาช่วยอำนวยความสะดวก และรณรงค์ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มข้นนั้น

เมื่อเวลา 11:00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ลำพูน , พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. , นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่มาร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา(ด่านกาดสวนกล้วย) ม.11 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยมีนายโยธิน ประสงค์ความดี นอ.แม่ทาให้การต้อนรับพร้อมด้วยทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา 30 คนที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็ง

นายอรรษิษฐ์ ผวจ.ลำพูน สัมภาษณ์ว่า “จ.ลำพูนเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเดินทางมาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก คาดว่าในวันนี้(16 เม.ย.62.) ประชาชนจะเริ่มเดินทางกลับ จึงมอบหมายให้ทุกฝ่ายอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามเส้นทางสายหลักเพื่อให้การเดินทางมีความคล่องตัว พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางให้ผู้ขับขี่เตรียมความพร้อมทั้งสภาพร่างกายไม่ให้มีการหลับใน วางแผนการใช้เส้นทางอย่างเหมาะสม เช็คสภาพและเตรียมความพร้อมของยานพาหนะโดยเฉพาะยางรถยนต์”..

ทางด้านนางกรรณิกา วรรณวีระ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สนง.ขนส่ง จ.ลำพูน กล่าวถึงผลการปฏิบัติงานรณรงค์ฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ประจำวันที่ 15 เม.ย.62. ดังนี้
1. ตรวจความพร้อมรถ/พนักงานขับรถหมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 ณ ศูนย์บริการประชาชนบ้านเหล่ายาว ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน , ด่านตรวจวังดิน ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ และตรวจความพร้อมรถ/พนักงานขับรถตามมาตรการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ร่วมกับนักศึกษาและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน ดังนี้
1.1 ตรวจความพร้อมรถ จำนวน 73 คัน
– รถโดยสารหมวด 2 จำนวน 4 คัน
– รถโดยสารหมวด 3 จำนวน 65 คัน (รถบัส 45 คัน รถตู้ 10 คัน รถสองแถว 10 คัน)
– รถโดยสารหมวด 4 จำนวน 4 คัน
ไม่พบการกระทำความผิด
1.2 ตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 77 ราย
– พนักงานขับรถโดยสารหมวด 2 จำนวน 8 ราย
– พนักงานขับรถโดยสารหมวด 3 จำนวน 65 ราย (รถบัส 45 ราย รถตู้ 10 ราย รถสองแถว 10 คัน)
– พนักงานขับรถโดยสารหมวด 4 จำนวน 4 ราย ไม่พบการกระทำความผิด

2. ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารฯ จำนวน 8 ราย ไม่พบการกระทำความผิด

3. ตรวจจับความเร็วรถด้วยกล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ ในเส้นทางสายหลัก/สายรอง และเส้นทางเฝ้าระวังในเขตจังหวัดลำพูน จำนวน 3 เส้นทาง (แม่อาว-ดอนมูล, ขุนตาน-อุโมงค์ และดอยติ-ลำพูน) ตรวจสอบรถ จำนวน 55 คัน ไม่พบการกระทำความผิด

4. เฝ้าระวัง ติดตามการใช้ความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกด้วยระบบ GPS
4.1 รถโดยสารประจำทางใช้ความเร็วเกิน 3 คัน
4.2 รถโดยสารไม่ประจำทางใช้ความเร็วเกิน 17 คัน
4.3 รถบรรทุกใช้ความเร็วเกิน 3 คัน
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการกับรถที่มีความเสี่ยง โดยแจ้งผู้ประกอบการขนส่ง/ผู้ขับรถ ให้ชะลอความเร็วลง และชะลอความเร็วลงเอง

5. ประชาสัมพันธ์/แนะนำผู้โดยสารให้รัดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง งดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนรถโดยสาร และการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนรถโดยสารกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งแนะนำ App: DLT GPS และสายด่วน 1584

6. ให้บริการสอบถามเส้นทาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ จำนวน 12 ราย
7. บูรณาการกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้บริการตรวจสภาพรถ และเปลี่ยนอะไหล่บางรายการฟรี ณ จุดบริการดอยติ และศูนย์บริการประชาชนบ้านเหล่ายาว จำนวน 19 คัน
8. มีหน่วยงานทหาร ตำรวจ กองอาสารักษาดินแดน และแขวงทางหลวงลำพูน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่มีอุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะ..นางกรรณิกา กล่าวในที่สุด

 

___________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts