มจษ. เปิดถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 เชิดชูอาหารไทย จัดแข่ง “ห่อหมก”

มจษ. เปิดถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 เชิดชูอาหารไทย จัดแข่ง “ห่อหมก”

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักร สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย จัดงานถนนวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวด “ห่อหมก” พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการประกวด รวมถึงนำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนจากสภาวัฒธรรมกรุงเทพเเละเขตจตุจักร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ชมการ แข่งขันทำห่อหมกชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเปิดซุ้มอาหารไทยหลากหลาย มุ่งปลูกจิตสำนึก ให้คนรุ่นใหม่เกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ

นางกุลชไม สืบฟัก ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มจษ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนแต่ละแห่งได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานถนนวัฒนธรรมขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในชื่อ “ถนนวัฒนธรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาอาหาร จันทรเกษมสืบสาน ประกวดห่อหมก” วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม “กิจกรรมภายในงานพบกับ การประกวดทำห่อหมกสูตรโบราณของภาคกลาง และการประกวดห่อหมกสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสืบสานและต่อยอดให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สำหรับเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากความสะอาด รสชาติ การจัดตกแต่ง จากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย พร้อมชมการสาธิตการทำห่อหมก 4 ภาค และห่อหมกขแมร์(กัมพูชา) และห่อหมกพม่า

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังร่วมย้อนยุคแต่งชุดไทย เที่ยวชมซุ้มสาธิตอาหารไทยคาว-หวาน นานาชนิด ที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกันจัดแสดงกว่า 20 ซุ้ม อีกด้วย ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านอาหารต่าง ๆ และได้สัมผัสบรรยากาศแบบไทย ๆ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เข้าใจและซึมซับวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตัวเราได้เป็นอย่างดี” นางกุลชไม กล่าวผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ กล่าวต่อว่า ห่อหมก เป็นอีกหนึ่งอาหารไทยที่มีชื่อเสียง มีคุณค่าทางอาหาร ครบและมีส่วนประกอบจากสมุนไพรที่มีประโยชน์ รวมถึงมีรสชาติอร่อยถูกปาก เป็นอาหารที่มีมาแต่โบราณ ในแต่ละภูมิภาคก็จะมีส่วนผสมแตกต่างกันออกไป ตามแต่วัตถุดิบในท้องถิ่นนั้น ซึ่งปัจจุบันมีการประยุกต์ดัดแปลงทำให้รสชาติและกรรมวิธีแบบโบราณนับวันจะเลือนหาย ทางมหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดที่จะรื้อฟื้นและอนุรักษ์กรรมวิธีแบบดั้งเดิมเอาไว้ “ในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมประกวด ทั้งประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา รวมกว่า 20 ทีม นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่หลาย ๆ ส่วนให้การสนับสนุนงานด้านส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย อันเป็นมรดกของลูกหลานให้คงอยู่สืบไป”ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts