สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 8 :

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 8 :

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นำเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรวิหาร

Related posts