ตราด/ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกิจกรรมประเทศเพื่อนบ้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

ตราด/ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกิจกรรมประเทศเพื่อนบ้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 09.30 น. พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นหัวหน้าคณะฯ พร้อมคณะเดินทางข้ามชายแดนไปยังพื้นที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา โดยมีนายไพฑูรย์ พราหมณ์เกสร รองผู้ว่าเกาะกง ให้การต้อนรับ โดยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเกาะกง โดยมีการกำหนดจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และการเสริมสร้างความสามัคคี ของคนในชาติระหว่างวันที่ 4 -5 กรกฎาคม 2562

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ 1 และเป็นแผนงานการบูรณาการกับส่วนราชการในระดับต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยสถานศึกษาในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีนายสําเนา บุญมาก ผอ.โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระหว่าง 2 ประเทศผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการภาษาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชายแดน ชายฝั่งทะเล และ เกาะแก่งต่างๆ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคี


******จากนั้นได้ลงพื้นที่แจกอุปกรณ์การเรียนและอุกรณ์การกีฬาให้กับเด็กๆชาวกัมพูชา ก่อนเดินตรวจเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และเดินทาง กลับเข้ายังฝั่งไทยในช่วงบ่าย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมโรงแรมชาญชล รีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts