เชียงใหม่//การแข่งขันกีฬากีฬาโรงแรมสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

เชียงใหม่//การแข่งขันกีฬากีฬาโรงแรมสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

 

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ จัดแข่งขันกีฬาโรงแรมสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาโดยมีนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาโรงแรมสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ครั้งนี้ ต้องขอชื่นชมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือที่ได้ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่และพนักงานโรงแรม โดยการแข่งขันกีฬาโรงแรมสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562ในครั้งนี้ขึ้นมาเพราะกิจกรรมกีฬาถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ายิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบุรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่และพนักงานโรงแรมซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้บริการแก่แขกที่มาพักอาศัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

ดังนั้นการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง และขอให้กำลังใจนักกีฬาทุกคน โดยขอให้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันทุกคนและที่สำคัญยิ่งขอให้นักกีฬาทุกคนจงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้บริการแก่แขกและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวและพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

 

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ จัดแข่งขันกีฬาโรงแรมสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562  ในครั้งนี้มีโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 18 โรงแรม ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

โดยมีการแข่งขันกีฬา จำนวน 4 ชนิด ประกอบด้วย ฟุตซอลชาย,วอลเล่ย์บอลชาย-หญิง,กรีฑา ระยะทาง 100 เมตร,200 เมตร 400 เมตรและวิ่งผลัด 400 x 100 เมตรและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านจำนวน 4 รายการ อาทิ วิ่งหมู่,วิ่งกระสอบ,วิ่งชิงธงและชักกะเย่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และพนักงานโรงแรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยกิจกรรมกีฬา และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่และพนักงานโรงแรมได้มีสุขภาพและพลานามัยที่สมบุรณ์แข็งแรง และพร้อมที่จะให้บริการแก่แขกที่พักอาศัยและมาเยือนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts