พาณิชย์ จัดงาน “หัตถศิลป์ ถิ่นแพร่ไหม” สะท้อนเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย เน้นตอบโจทย์ความต้องการของตลาด สร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยอย่างยั่งยืน :

พาณิชย์ จัดงาน “หัตถศิลป์ ถิ่นแพร่ไหม” สะท้อนเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย เน้นตอบโจทย์ความต้องการของตลาด สร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยอย่างยั่งยืน :

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. ณ ฮอลล์ 12 อิมแพค เมืองทองธานี นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม” โครงการยกระดับ การตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว สะท้อนเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย เน้นตอบโจทย์ความต้องการของตลาด สร้างความเข็มแข็งอุตสาหกรรมผ้าไหมไทยอย่างยั่งยืน

โดยนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการผ้าไหมท้องถิ่นทั้ง 3 ภูมิภาค ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ตลอดจนเกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการผ้าไหมไทย และสามารถเชื่อมโยงไปยังผู้ผลิต ผู้จัดหา นักออกแบบ ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมผ้าไหมไทยอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานักท่องเที่ยว ผู้ที่ชื่นชอบผ้าไหมไทย และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่ได้รับการพัฒนา โดยนำเอานวัตกรรมมาใส่ดีไซน์ที่ทันสมัยเข้าไปเพื่อตอบโจทย์ตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น กรมฯ จึงได้จัดงานแสดงสินค้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ภายใต้ชื่องาน “หัตถศิลป์ ถิ่นแพรไหม” ตั้งแต่วันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 12 อิมแพค เมืองทองธานี จึง ขอเรียนเชิญ บอกเลยว่า…พลาดแล้วจะเสียดาย

Related posts