ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลแขวงนครศรีธรรมราช บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร :

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลแขวงนครศรีธรรมราช บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร :

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62 นายวิรัช ไตรพิทยากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลแขวงนครศรีธรรมราช พร้อมผู้ประนีประนอม บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT จ.นครศรีธรรมราช

 

Related posts