นายก อบจ.ฉะเชิงเทราเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)ปีการศึกษา(ชมคลิป) 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

นายก อบจ.ฉะเชิงเทราเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)ปีการศึกษา 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี

 

วันนี้ (4 ส ค.62 ) ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสมหมาย ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)โอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 26ราย และมอบทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจำนวน42 ทุน


สำหรับการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบ้านและสถานศึกษาและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับวิทยาลัยฯ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาและการอบรมดูแลช่วยเหลือบุตรหลานของตนเอง และเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและความก้าวหน้าในด้านต่างๆของวิทยาลัยฯ อีกทั้งเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลังจากนั้นจึงให้ผู้ปกครองแยกย้ายพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นที่ห้องเรียนต่อไป

 

 

********************

Related posts