สระบุรี- ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนม.ท.ศ.ที่ช่วยเหลือประชาชน​เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.(ชมคลิป)

สระบุรี- ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนม.ท.ศ.ที่ช่วยเหลือประชาชน​เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

 

วันที่12สิงหาคม2562​ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยประธาน​ แม่บ้านมหาดไทย​จังหวัดสระบุรี ประธานชมรมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี​ กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ ภาครัฐ​ ภาคเอกชน​ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จิตอาสาพระราชทานและภาคเอกชนลงพื้นที่่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9/2560 ของจังหวัดสระบุรี นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งของใช้ที่จำเป็นภายในบ้านไปมอบให้ด้วย


โดยนายขยาวุธ สีดาคำ เป็นนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม​ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 43/1หมู่ที่12 ต​ำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นนักเรียนที่ได้รับทุน การศึกษาพระราชทาน ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 9 เมื่อปีการศึกษา 2560


ทางผู้ว่าราชกาจังหวัดสระบุรีได้ลงพื้นที่ได้ตรวจเยี่ยมครอบครัวเพื่อได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว ซึ่งได้พุดคุยในเรื่องอนาคตซึ่งน้องนักเรียนยากเป็นนายแพทย์​ แนวทางควสมคิดจะได้ช่วยเหลือส่งเสริมคุณพัฒนาคุณภาพประชาชน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนที่เรียนดีแต่ไม่มีทุนในการศึกษา

/ดำรงค์ ชื่นจินดา  รายงาน

Related posts