มทบ.33 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

มทบ.33 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 , ประธานชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมคณะแม่บ้านฯ และกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ” จิตอาสาพัฒนา ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ประจำปี พ.ศ.2562

โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง นำหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพลเรือน กำลังพลทหาร ตำรวจ รวมทั้งกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี จำนวน 800 คน ณ คลองแม่ข่า บริเวณภายในหมู่บ้านเอื้ออาธร (ป่าตัน) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ คลองแม่ข่า บริเวณชุมชนเอื้ออาทร (ป่าตัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงร่วมกันทำความดีพัฒนาท้องถิ่นของตน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts