ปทุมธานี-เปิดป้าย ” ต้นสะตือ 300 ปี รุกขเทวดา ” รุก ข มรดกของแผ่นดิน (ชมคลิป)

ปทุมธานี-เปิดป้าย ” ต้นสะตือ 300 ปี รุกขเทวดา ” รุก ข มรดกของแผ่นดิน

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา11.30 น. ณ วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายต้นสะตือ 300 ปี รุกขเทวดา ” รุกข มรดกของแผ่นดินกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสามโคกเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามโคกและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ด้านนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทมธานี กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศผลการคัดเลือกต้น “รุกข มรดกแผ่นดิน ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 88 ต้น โดยมีต้นสะตือวัดสิงห์ อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ได้รับการประกาศ รวมอยู่ใน 88 ต้นด้วย การจัดงานพิธีเปิดป้ายต้น”สะตือ 300 ปี รุกขมรดก ” รุกข มรดกของแผ่นดินกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ในวันนี้

เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมวัดสิงห์ที่จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ส่งเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทรงริเริ่มโครงการด้านการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมไว้มากมาย อาทิ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ศูนย์ศึกษาพันธุ์ป่าไม้และโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ป่าอันเนื่องจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 การจัดการให้คนกับป่าอยู่ กันได้ โดยไม่มีราษฎร์ มีความคิดว่าตรงนี้เป็นป่า ตรงนี้เป็นเขตบ้าน แต่ให้รู้สึกว่าเป็นป่าผืนเดียวกัน และ รู้จักรักษาหัวแหวนป่าเสมือนเป็นคุณสมบัติของตนเอง

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายอำเภอสามโคก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีเทศบาลตำบลสามโคก เกษตรอำเภอสามโคก และชุมชนคุณธรรมวัดสิงห์ และ ได้รับความร่วมมือจากพระคุณเจ้าพระใบฎีกาอรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ ที่เป็นกำลังใจและให้ คิดแนวทางในการอนุรักษ์ต้นสะตือนี้ให้อยู่คู่กับอำเภอสามโคกอยู่คู่กับชุมชนวัดสิงห์แห่งนี้ตลอดไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts