สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดฝึกอบรมจิตอาสา รุ่น 2 :

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดฝึกอบรมจิตอาสา รุ่น 2 :

 

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร กำหนดจัดฝึกอบรมจิตอาสา อาสาสมัคร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รุ่น 2 จำนวน 150 คน โดยมี นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้รับมอบหมายจากประธานสภา ไปเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายชินชัย ชี้เจริญ ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ ห้องภาณุรังษี A-B ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ สะพานกรุงธน ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

Related posts