Fc สื่อรวมเพื่อนจัดกิจกรรมฟุตบอลการกุศล :

Fc สื่อรวมเพื่อนจัดกิจกรรมฟุตบอลการกุศล :

 

เมื่อวันที่ 1กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพนมชัย นันทะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน เป็นประธานเปิดงานฟุตบอลการกุศล วีไอพี สานฝันจากพี่สู่น้อง จัดโดย ทีม Fc สื่อรวมเพื่อน พร้อมภาคีเครือข่าย ทีม VIP ครูโรงเรียนบ้านนาจาน ทีม VIP เพ็ญ ทีมบึงบัวหลวง ทีม VIP หนองหาน ทีมVIP สร้างคอม รวมจำนวน 6 ทีม ร่วมแข่งขันฟุตบอลการกุศล

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย รู้รักสมัครสมานสามัคคี พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมสมทบทุนซ่อมแซมห้องอนุบาล และมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้มีคณะครู อาจารย์ นักเรียน ร่วมงานกิจกรรมฟุตบอลการกุศลวีไอพี สานฝันสู่น้อง กว่า 100 คน ร่วมงาน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านนาจาน ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

Related posts