EEC เน้นการศึกษารองรับตลาดแรงงานในอนาคต

EEC เน้นการศึกษารองรับตลาดแรงงานในอนาคต

 


เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของ ผอ.กศน.
เรื่องการศึกษารองรับ EEC ที่ อบต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ร.ท.พลภัทร ชลันวรพล ผช.สส.เขต 8 อำเภอสัตหีบ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความสำคัญของการศึกษาต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC )


นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า การศึกษาดูงานของ ผอ.กศน.เรื่องการศึกษารองรับ EEC ในครั้งนี้ พอ
สรุปประเด็นได้ดังนี้ 1.ทำไมต้องมีโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 2.การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในพื้นที่โดยเฉพาะงานทางด้าน 12 Scurve

3.การศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างส่วนงานภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคต โดยมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว 4.แนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับตลาดแรงงานในอนาคต โดยความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา
ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะ ที่เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และพร้อมที่จะปรับการศึกษาให้เข้ากับโครงการ EEC ในอนาคตต่อไปอีกด้วย


นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี รายงาน
ภาพ/ข่าว สาคร แสมสาร ปชส.EEC

Related posts