ชุมพร – การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

ชุมพร – การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาอเนกประสงค์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนฯครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปี ตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถานศึกษา และสรรหาตัวแทนจังหวัดชุมพรในรุ่นอายุ 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกระดับเขตไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป


นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนอายุระหว่าง 12-18 ปี ตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถานศึกษา และสรรหาตัวแทนจังหวัดชุมพรในรุ่นอายุ 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกระดับเขตไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป โดยจัดการแข่งขัน จำนวน 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

เปตอง,เซปัคตะกร้อ,วอลเลย์บอล,ฟุตซอล,เทเบิลเทนนิส,วู้ดบอล,บาสเกตบอล,ฟุตบอลทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 3 – 12 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาในสถานศึกษาอำเภอหลังสวน และอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยเทศบาลเมืองหลังสวน,โรงเรียนสวนศรีวิทยา,โรงเรียนเทศบาลเมืองหลังสวน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน,โรงเรียนน้อมถวาย,สมาคมฮากกา,บริษัทโอเชี่ยนช้อปปิ้งมอล์ชุมพร,บริษัทหาดทิพย์ จำกัดสาขาชุมพรและหน่วยงานที่มิได้เอ่ยนาม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและกองเชียร์ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


นายสนิท ศรีวิหค เผย กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๒ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานั้น เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเล่นกีฬา พัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีวินัย มีความอดทน มีน้ำใจนักกีฬาและก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนจังหวัด เขต และประเทศในระดับเยาวชนและระดับทีมชาติในโอกาสต่อไป จังหวัดชุมพรตอนนี้เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในเรื่องของกีฬาเป็นอย่างมากทั้งในการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จากการได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันที่ได้ลำดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจในการจัดการแข่งขัน จากทุกภาคส่วนจัดการแข่งขันด้วยความยุติธรรม ยึดตามกติกา และให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานในทุกๆ ด้าน ทั้งสนามแข่งขัน ที่พัก ร้านอาหาร การรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้อนรับด้วยมิตรไมตรีของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่มีต่อนักกีฬาเจ้าหน้าที่ ผมขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันตลอดจนเยาวชน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพรวันนี้และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา


ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts