เจ้าคณะอำเภอนาทวี เปิด ลานธรรม ยกระดับพระสงฆ์

เจ้าคณะอำเภอนาทวี เปิด ลานธรรม ยกระดับพระสงฆ์

 


วันนี้ 7 กันยายน 2562 ที่วัดวังใหญ่ ( กม.40 ) หมู่ 17 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา พระครูสุวัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอนาทวี/เจ้าอาวาสวัดนาทวี และ พระครูปรยัติสิทธิสุนทร เจ้าคณะตำบลนาทวี /เจ้าอาวาสวัดวังใหญ่ฯ ได้ทำพิธีเปิดลานธรรม ขึ้นตามโครงการ หนึ่งวัด หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ โดยมีพระสงฆ์ทั่วอำเภอนาทวีกว่า 100 รูป และชาวบ้านวังใหญ่ และหมู่บ้านใกล้เคียงนับร้อยเข้าร่วมในโครงการนี้


พระครูสุวัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอนาทวี/เจ้าอาวาสวัดนาทวี กล่าวว่า ขอเจริญพร คือจริงๆแล้วอำเภอนาทวีของเรา คณะสงฆ์อำเภอนาทวี ร่วมกับญาติโยม พุทธบริษัท ทุกคนทุกท่านเพื่อที่จะยกระดับในการศึกษาธรรมะ แล้วก็ให้พระท่านสำนึกในเรื่องพระธรรมวินัย ก็เลย ทางคณะสงฆ์อำเภอนาทวี ของเราเอาวัด กม.40 โดยมีท่านพระครูปรยัติสิทธิสุนทร เจ้าคณะตำบล คือเรามีโครงการ คณะสงฆ์มีโครงการว่าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของวัดก็คือ สำหรับวัดนี้ เราจะทำเป็น ลานธรรม คือคณะสงฆ์ทั้งอำเภอจะเอาวัดนี้เป็นเรื่องของลานธรรมในเรื่องของการประพฤติปฎิบัติธรรม

จะเห็นได้ว่าในยุคปัจจุบันนั้น ตั้งแต่พระภิกษุก็ดี ตั้งแต่ญาติโยมก็ดี จะมีปํญหาในเรื่องต่างๆนาๆ เช่นว่าพระประพฤติผิดพระธรรมวินัย ที่ได้ลงข่าวมา ก็เลยยกระดับชาวพุทธแล้วก็ยกระดับภาวะพระในเรื่องของพระธรรมวินัยในการประพฤติปฎิบัติ ให้ชัดเจน แล้วก็ให้ชาวพุทธได้เข้ามาพึ่งพาอาศัยวัดที่ถูกต้อง เลยได้มีโครงการทำลานธรรม ขึ้นมาประจำอำเภอโดยมีพระครูปรยัติสิทธิสุนทรดูแล ซึ่งคณะสงฆ์ของเราจะได้ส่งพระที่บรรพชาอุปสมบทไม่ว่าในพรรษาหรือนอกพรรษา เข้ามาประพฤติปฎิบัติธรรมเรียนรู้พระธรรมวินัย ตั้งแต่ เรื่องปริยัติ ปฎิบัติ ปฎิเวธ

ดั่งนั้นในโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการนำร่องของคณะสงฆ์อำเภอนาทวี ในฐานะที่อำเภอนาทวีของเราอยู่ใน 3 จังหวัดกับ 4 อำเภอ เพื่อที่จะให้วัดมีคุณค่าต่อญาติโยม พุทธบริษัท ทุกคนทุกท่าน ก็เลยได้ทำโครงการนี้ขึ้นมา และส่วนวัดอื่นๆก็จะมีในเรื่องผลิตภัณฑ์อื่นเช่นว่า บางวัดเราจะเน้นในเรื่องของสมุนไพรบ้าง ในเรื่องของการเรียนปริยัติธรรมบ้าง แล้วก็วัดในเรื่องปฎิบัติธรรมบ้าง คือทำเป็นหลากหลายอย่างนี้ ขอเจริญพร

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts