ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # ผู้ว่าฯมุกดาหาร นำสื่อมวลชน บินสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พายุโพดุล และติดตามการติดตั้ง สะพานเบลีย์ ถนนที่ถูกตัดขาด พร้อมมอบถุงยังชีพ (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # ผู้ว่าฯมุกดาหาร นำสื่อมวลชน บินสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พายุโพดุล และติดตามการติดตั้ง สะพานเบลีย์ ถนนที่ถูกตัดขาด พร้อมมอบถุงยังชีพ

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย พล.ต..ต อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดมุกดาหาร นายกนก ศรีวิชัยนันท์นายอำเภอเมืองมุกดาหาร นายยุคล กาญจนศิริพงศ์ นายอำเภอดอนตาล ผู้แทนจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 จังหวัดสกลนครและ พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์ สุวรรณประทัง ผู้บังคับกองร้อย ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร ได้เดินทางด้วยเฮลิปคอปเตอร์ บินสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พายุโพดุล ในเขตพื้นที่ อำเภอดอนตาล อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอนิคมคำสร้อย และพื้นที่อำเภออื่น ๆ

หลังจากที่จังหวัดมุกดาหาร ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบพิบัติฉุกเฉินกรณีอุทกภัย ในพื้นที่ 7 อำเภอ52 ตำบล 514 หมู่บ้าน 34 ชุมชน เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อประเมินสถานการและให้การช่วยเหลือประชาชน ได้ทันท่วงที ซึ่งส่วนใหญ่ระดับน้ำได้ลดลงตามลำดับและเริ่มคลี่คลายแล้วทุกอำเภอ เหลือเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ถนน สะพาน พื้นที่การเกษตร เป็นต้น ซึ่งจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวได้เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อจะได้ให้การช่วยเหรือตามระเบียบของทางราชการต่อไปโดยเร็ว

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะได้เดินทางไปมอบถังยังชีพ ให้กับประชาชน ที่ยังได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พายุโพดุล หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จำนวน 51 หลังคาเรือน ณ วัดโคกสว่าง หมู่ 6 ตำบลเหล่าหมี ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มและยังถูกน้ำท่วมขัง เนื่องจากไม่สามารถระบายลงสูห้วยบังอี่ได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน เบื้องต้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ได้ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น หาแนวทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว เพื่อป้องกันนาข้าวได้รับความเสียหาย หากถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วัน และการให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ซึ่งหากเกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประสานไปยัง อำเภอ และจังหวัด เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม เป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงาน ติดตั้ง สะพานเบลีย์ ( Bailey Bridge) เส้นทางบ้านดงมะนาว บ้านนายอ-บ้านป่าพยอม ณ บริเวณบ้านโคกสว่าง ตำบลเหล่าหมี อ.ดอนตาล ซึ่งถูกกระแสน้ำตัดขาด ยาว 29 เมตร โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ปภ.มุกดาหาร และ ทหาร อส. และ ตชด.234 มุกดาหาร ร่วมดำเนินอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ปกติ หลังจากไม่สามารถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สาเหตุของการติดตั้งล่าช้า เนื่องจากที่ผ่านมาถนนมีน้ำท่วมขังทำให้การเคลื่อนย้ายสะพานเบลีย์ ( Bailey Bridge) จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร

เข้าพื้นที่ล่าช้า ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการติดตั้ง อย่างไรก็ก็ตาม เพื่อให้การติดตั้งสะพานแล้วเสร็จโดยเร็ว เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดำเนินการอย่างเร่งรีบและต่อเนื่องแม้มีฝนตกก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้ปกติและเร็วขึ้น ซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 3 วันคงแล้วเสร็จ จึงขอให้ประชาชน ได้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวไปก่อน จนกว่าจะมีการติดตั้งสะพานเบลีย์ ( Bailey Bridge) จนกว่าได้มีการติดตั้งแล้วเสร็จ

*****************************************
ธานินทร์, ฐานิตา, สมเกียรติ, พวงเพชร /ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร

เดวิด มุกดาหาร หัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.สยามโฟกัสไทม์ มุกดาหาร รายงาน

Related posts