ยะลา​-เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์เปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมอาหารจีนกวางไสเลิศรส (ชมคลิป)

ยะลา​-เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์เปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมอาหารจีนกวางไสเลิศรส

 

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.62 ที่สระบัวแดง หมู่ที่ 1 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายมะอูโซะ สาลัง นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ นายเจริญ ฐิติเมฆินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมอาหารจีนกวางไสเลิศรส โดยมีประชาชนในพื้นที่และ นักท่องเที่ยวชาวจีนจากประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดยะลาและชาวจีน ในประเทศมาเลเซียได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และเข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ของชนชาวจีนกวางไสได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น


พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า นับตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชาวจีนแผ่นดินใหญ่อพยพมายังพื้นที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นจำนวนมาก หนึ่งในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดหมายสำคัญของชาวจีน คือ”เบตง” เมื่อชาวจีนกวางไสอพยพเข้ามา จึงต้องขยับขยายที่ทำมาหากินและอยู่อาศัยไปและอยู่รอบ ๆ แกนกลางชุมชนซึ่งยังเป็นป่าเขา โดยเฉพาะแถบตำบลยะรม ซึ่งต่อมาแยกตัวเป็นอีกตำบลหนึ่งคือ “ตำบลธารน้ำทิพย์”

โดยเวลานั่น พื้นที่รอบนอกของอำเภอเบตงล้วนเป็นป่าสมบูรณ์อุดมด้วยพรรณไม้เขียวชอุ่มจนชาวจีนกวางไสในยุคนั้นได้บุกเบิกและ เริ่มลงมือโค่นป่าหักร้างถางพง ตามคำเชื้อเชิญของรัฐไทยในยุคนั่นที่ต้องการบุกเบิกที่ดินแปลงใหม่ แปรป่าให้เป็นเมือง แล้วปลูกพืชผักผลไม้ และทำสวนยางพาราพร้อมกับสร้างที่อยู่อาศัย ส่วนอาหารก็หากินทำกินกันง่ายๆ รวมถึงการเลี้ยง “ไก่พันธุ์” จากเมืองจีน และต่อมามีการผสมพันธุ์กับไก่พื้นเมือง จนกลายเป็น “ไก่เบตง” อันลือชื่อ


นายอำเภอเบตงกล่าวอีกว่า เมื่อถึงวันนี้ หนึ่งในต้นทุนที่สร้างชื่อเสียงให้อำเภอเบตง คือตำหรับอาหารของชาวจีนกวางไส โดยเฉพาะ 3 เมนูสำคัญที่สะท้อนความเป็นจีนกวางไสโดยแท้ประกอบด้วย เคาหยก เต้าหู้ยัดไส้ และไก่เบตง รวมถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีบางอย่าง ศรัทธาความเชื่อ ซึ่งดำรงสืบทอดอัตลักษณ์ชาวจีนกวางไสในอำเภอเบตงไว้อย่างเหนียวแน่น


ด้านนายมะอูโซะ สาลัง นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ดั เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน จึงได้จัดโครงการนี้ ขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป ซึ่โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อสงเสริมจารีตประเพณีของชาวไทย เชื่อสายจีนเขตตำบลธารน้ำทิพย์และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนจีนกวางไสและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตตำบลธารน้ำทิพย์รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตำบลธารน้ำทิพย์ด้วย

ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ
ปื๊ด เบตง 0872963998

Related posts