พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหาร สโมสรไลออนส์สระแก้ว อรัญประเทศ ปี 2562-2563 (ชมคลิป)

พิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหาร สโมสรไลออนส์สระแก้ว อรัญประเทศ ปี 2562-2563

 

สโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยไลออนส์พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี นายกสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ ได้เดินทางมาร่วมฉลองและแสดงความยินดีแก่ ไลออน ราตรี แสงรุ่งเรือง ที่ได้รับการสถาปนาเป็นนายกฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์สระแก้ว อรัญประเทศ ปีบริหาร 2562-2563 ณ โรงแรมสเตชันวัน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ประกาศสิ้นสุดวาระ และสถาปนานายกสโมสรไลออนส์สระแก้ว อรัญประเทศ ปีบริหาร 2562-2563 พร้อมคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่บริหารสโมสรไลออนส์สระแก้ว อรัญประเทศ ไลออนส์สากล ภาค 310 C ปีบริหาร 2562-2563

ประกอบด้วย ไลออน เฉลา ซื่อตรง นายกฯ ผู้ผ่านพ้น และผู้ประสานงาน LCIF ไลออน ปพิชญา ชั้นสูง อุปนา ยกคนที่ 1 ไลออน ศรัณรักษ์ ประสานพรรณ์ อุปนายกคนที่ 2 ไลออน สุภา บรรลือคุณ เลขาธิการ ไลออน สุรางค์ บุณยะจินดารัตน์ เหรัญญิก ไลออน ร.ต.ต.เฉลิมพล เลิศศิริสวัสดิ์ ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ ไลออน รัตนา ชัยฤทธินุกูล ประธานฝ่ายการสื่สารและการตลาด รวมถึงกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ อีกกว่า 30 คน ซึ่งพร้อมที่จะทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ในการดำรงค์ตำแหน่งต่างๆ ของสโมสรไลออนส์สระแก้ว อรัญประเทศ ไลออนส์สากล ภาค 310 C ปีบริหาร 2562-2563 ในครั้งนี้


โดยได้รับเกียรติจาก ไลออน ดร.วีระ ลาดหนองขุ่น ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310 C เป็นประธานประกอบพิธีในวันนี้ โดยมีอดีตผู้ว่าการภาคไลออนส์สากลภาค 310 C นายกสโมสรไลออนส์ และมวลสมาชิกสโมสรไลออนส์ จากสโมสรต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ด้วยเป็นจำนวนมาก
โดยภายในงานได้ประกอบพิธีรับสมาชิกใหม่ด้วยอุดมการณ์ของไลออนส์ ในคติพจน์ที่ว่า “WE SERVE” ซึ่งแปลว่า “เราบริการ” หรือ “เรารับใช้” หมายความว่า ไลออนส์ทุกคนพร้อมอยู่เสมอที่จะให้บริการหรือรับใช้สังคมด้านมนุษยธรรม ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโชควาสนาหรือยากไร้ ตามกำลังความสามารถ

โดยไม่หวังชื่อเสียงเกียรติยศ หรือเงินทอง ตอบแทนแต่ประการใด ไลออนส์ที่ได้รับการสถาปนาในวันนี้ ได้ร่วมกันปฏิญาณตนพร้อมสมาชิกใหม่ ว่าจะปฏิบัติตามธรรมนูญสโมสรไลออนส์อย่างเคร่งครัด ดังคติพจน์และอุดมการณ์ของไลออนส์ ที่ว่า “WE SERVE” ซึ่งมีความหมายว่า “สมาชิกไลออนส์พร้อมที่จะบริการอยู่เสมอ”
สำหรับพิธีการสถาปนาและงานฉลองคณะกรรมการของสโมสรไลออนส์สระแก้ว อรัญประเทศ ไลออนส์สากล ภาค 310 C ปีบริหาร 2562-2563 ในวันนี้เป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts