เชียงใหม่-อธิบดีกรมการปกครอง เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่) อย่างเป็นทางการ

 

จังหวัดเชียงใหม่ ถือฤกษ์งาม วันที่ 9 เดือน 9 เปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่) อย่างเป็นทางการ พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ

 

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.62 ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่) อย่างเป็นทางการ ซึ่งย้ายมาเปิดให้บริการอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายอำเภอ ข้าราชการ และหน่วยงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ โดยภายในงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 9 รูป นำโดย พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลในครั้งนี้

ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังใหม่) แห่งนี้ ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อทดแทนที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (หลังเดิม) ที่ได้ก่อสร้างและเปิดใช้งานมาเป็นเวลานาน จนปัจจุบันมีสภาพเก่าทรุดโทรม อีกทั้งยังมีพื้นที่คับแคบ ไม่สามารถรองรับการให้บริการต่อพี่น้องประชาชนที่มีจำนวนมากขึ้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 จำนวน 12,095,000 บาท ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ อยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดฯ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่

มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และเริ่มเปิดทดลองให้บริการประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 มาจนถึงปัจจุบัน พื้นที่มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ประกอบกับมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน ส่งผลให้ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ กลายเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานราชการ สามารถอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts