สื่อมวลชน “เปิดโลกท่องเที่ยวภาคตะวันออกตามนโยบายรัฐบาล”

สื่อมวลชน “เปิดโลกท่องเที่ยวภาคตะวันออกตามนโยบายรัฐบาล”

 


ในวันนี้ 9 ก.ย.62 นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอเกาะช้าง ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเกาะช้าง จัง
หวัดตราด” โดยชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก นำโดยนายสมนึก วิสุทธิ์ ประธานชมรมฯ ที่นำคณะสื่อมวลชนกว่า 20 คน ในพื้นที่ภาคตะวันออกรวม 9 จังหวัด เดินทางเข้าร่วมประชุมและเปิดโลกท่องเที่ยวภาคตะวันออกตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมโรงแรม ดิ อัยยะปุระ เกาะช้าง จ.ตราด

โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ อดีตนายอำเภอเกาะช้าง/ที่ปรึกษาชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก นายอิษฎา เสาวรส ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานตราด นายพรชัย เขมะพรรคพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด/เจ้าของและผู้บริหารโรงแรม ดิ อัยยะปุระ เกาะช้าง ผู้แทนจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ผู้แทนจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด และผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดร่วมเป็นเกียรติ และให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนฯ พร้อมทั้งแสดงวิสัยทัศน์สนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะช้าง และจังหวัดตราด ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย


นายสมนึก วิทสุทธิ์ฯ กล่าวว่า ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ซึ่งได้จัดตั้งมากว่า 11 ปีแล้ว จากการรวมตัวกันของสื่อมวลชน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป ได้รับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะช้าง ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 1 ในทะเลอ่าวไทย เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ซึ่งมีโรงแรมที่พักที่มีคุณภาพทันสมัยปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะช้างต่อไป


นายทศพล ฯ กล่าวว่าการท่องเที่ยวนับเป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างรายได้ให้กับประเทศและท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามน่าสนใจเป็นจำนวนมากรวมถึงเกาะช้าง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจกันทั่วโลก เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั้งชายหาดสวยงาม กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ท่องเที่ยวเดินป่า น้ำตก ชุมชนท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง ซึ่งมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัส แต่ในช่วงโลว์ซีซั่นหรือเรียกกันว่ากรีนซีซั่นนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวอีกมากที่ยังไม่ทราบว่าช่วงนี้ เกาะช้างมีความสวยงามหลากหลายโดยธรรมชาติที่สดใสทั้ง น้ำตกทรัพยากรการท่องเที่ยวและชายทะเล ที่มีอาหารที่สด สะอาด สมบูรณ์ อีกทั้งผู้ประกอบการยังปรับลดอัตราค่าเช่า ค่าบริการล่วงหน้า เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวกันมากขึ้น


การจัดโครงการในครั้งนี้ ของชมรมสื่อมวลส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก จึงเป็นการดีที่จะช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว ได้รับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนรับรู้ถึงการพัฒนาปรับปรุงโรงแรมที่พักและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสะอาดสบายปลอดภัยทันสมัย และสิ่งสำคัญก็คือเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่อไปอีกด้วย นายอำเภอเกาะช้าง ได้กล่าวในตอนท้าย

Related posts