น้ำใจงาม ชมรมวรรณศิลป์ฯ สัตหีบมอบเงินให้ รพ สัตหีบ กม10 จัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย (ชมคลิป)

น้ำใจงาม ชมรมวรรณศิลป์ฯ สัตหีบมอบเงินให้ รพ สัตหีบ กม10 จัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วย

 

จากรณีที่ นางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา ได้จัดงานการกุศลฯ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นแก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพิการและผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย ณ หอประชุมโรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 ที่ผ่านมานั้น


ในวันนี้ นางธนภร เผือกน้อย ประธานชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา ได้กล่าวว่า จากการจัดงานการกุศลฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงไทยสากลชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล การเดินแบบกิตติมศักดิ์และการร่วมขับร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิ์เพื่อการกุศลรวมถึงการจำหน่ายบัตรเพื่อการกุศลนั้น ปรากฏว่าได้รับเกียรติจากผู้มีจิตศรัทธา และผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนฯ หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 262,660 บาท และในวันนี้ได้นำคณะกรรมการฯ พร้อมสมาชิกชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา เดินทางเข้ามอบเงินจำนวนดังกล่าว แก่ นายชีวิน ประพันธ์ ผอ.โรงพยาบาลสัตหีบ กม. 10 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป


ในนามของประธานชมรมฯ คณะกรรมการจัดงานและสมาชิกชมรมวรรณศิลป์ไม่สิ้นสายสัตหีบ จิตอาสา ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน จนการจัดงานในวันดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และด้วยบุญกุศลที่ท่านได้มอบให้ในครั้งนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านตลอดจนครอบครัว จงประสบแต่ความสุขและความสำเร็จในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการด้วยเทอญ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts