สุโขทัย​-ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้รื้อฟื้นวิถีชีวิตดั้งเดิม….ย่านเศรษฐกิจสำคัญของศรีสัชนาลัย สุโขทัย

สุโขทัย​-ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้รื้อฟื้นวิถีชีวิตดั้งเดิม….ย่านเศรษฐกิจสำคัญของศรีสัชนาลัย สุโขทัย

 


ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัยร่วมกับ ชุมชนหมู่ 10 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ได้ร่วมกันรื้อฟื้นวิถีชีวิตชุมชนย่านเศรษฐกิจสำคัญของตำบลท่าชัย ชื่อว่า“ซอยกรอกใหม่” ที่เคยรุ่งเรืองเมื่อปี พ.ศ. 2520-2537 ในครั้งที่เคยมีโรงภาพยนตร์ ร้านรับซื้อพืชผลทางการเกษตร (ฝ้าย ถั่วเขียว เป็นต้น) มีโรงหีบฝ้าย มีสำนักงานไปรษณีย์ และโรงเรียน

โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรม “ถนนคนเดินกรอกใหม่-ท่าชัย 2530” ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 ของแต่ละเดือน โดยได้เปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อ 7 กันยายน 2562 มีนายสุชาติ ทีขะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิด มีวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย พร้อมส่วนราชการ คณะจัดงาน ให้การต้อนรับ และร่วมกันเปิดถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ รื้อฟื้นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนศรีสัชฯ ดันเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสุโขทัย


มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์บ้านเรือนไม้เก่าตลอดสองข้างทางของซอยกรอกใหม่ ไม่ให้ถูกรื้อถอนทำลาย และคงอยู่คู่ชุมชนต่อไป พร้อมร่วมมือกันรื้อฟื้นวิถีถิ่นเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของย่านเศรษฐกิจชุมชนท่าชัย อันจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก สร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อยกระดับไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวระดับมหภาค


บริเวณภายในงานกิจกรรม ถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้นั้น จะมีร้านอาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อของท่าชัยและศรีสัชนาลัย ทั้งดั่งเดิมอดีตและปัจจุบัน มารวมกันเปิดแผงให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มชิมรสอาหารพื้นบ้าน อาหารขนมโบราณ ที่หาชิมและลิ้มรสกันไม่ค่อยได้บ่อยแล้วในปัจจุบัน บางอย่างทำอยากไม่คุ้มทุนในการทำในปัจจุบัน แต่ผู้ขายยินดีร่วมกับทางเทศบาลฯและชุมชน กลับมาทำให้นักท่องเที่ยวได้อิ่มอร่อยในงานนี้ นอกจากอาหารและขนม ของกินแล้ว ยังมีร้านผ้าพื้นเมือง ร้านของฝากของที่ระลึก ที่มารวมกันร่วมสร้างพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สำคัญในเชิงท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจของชุมชนอีกมากกว่า 100 ร้านค้าด้วยกัน

กิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างคือท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น การสาธิตทำแหวนเงินลงยาทันลายร่วมสมัยและลายโบราณศรีสัชนาลัย จำหน่ายและสั่งจองได้ในงาน การทำพวงกุญแจจากผ้าทอและสังคโลก การทำดอกทานตะเวน การทำสมุดจากกระดาษสา การพับดอกกุหลาบจากเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยสู่เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นศรีสัชนาลัยและสุโขทัยอีกทางหนึ่งด้วยที่จะสร้างความทรงจำกับนักท่องเที่ยวและเยาวชนลูกหลานคนสุโขทัยและคนไทย


นอกจากนี้ ภายในถนนคนเดินกอกใหม่ท่าชัยอินดี้ ยังมีมุมถ่ายภาพที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชน นำของเก่าที่สะสมไว้ มาวางประดับหน้าบ้าน ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเช็คอิน รวมถึงได้รับการสนับสนุนจาก อพท.๔ นำศิลปินเมืองมรดกโลก มาร่วมทำกิจกรรมสอนวาดภาพสามมิติ เช่น รถสองแถว คนเก็บฝ้าย คนทำทอง คนวิ่งว่าว วิถีชีวิตภายในซอยกอกใหม่ สื่อถึงความเป็นชุมชนเก่า มีวิถีชีวิตดั้งเดิมที่บอกเล่าผ่านภาพวาดสามมิติให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts