ปทุมธานี-จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น ให้ กับนักเรียนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ที่ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โดยมีนางสาวมยุรี สีวัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยทีมวิทยากรจาก ชมรมฟ้าสีรุ้ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้


โดย นางสาวมยุรี สีวัตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก กล่าวว่า สำหรับปัญหาการท้องในวัยเรียน นั้น ถือว่าน่าเป็นห่วง เพราะ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันทุก 4 นาทีมีวัยรุ่นคลอดลูก 1 คน ที่แย่ไปกว่านั้น คือ ทุก 2 ชั่วโมง มีเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูก 1 คน นั่นหมายความว่าปัจจุบัน ทารกทุก 1 ใน 6 เกิดจากแม่ที่ยังเป็นเด็กหรือวัยรุ่น ซึ่งทำให้เกิดปัญหากับสังคมไทยตามมาได้

อาทิเช่น วัยรุ่นผู้หญิงต้องหยุดเรียนเพื่อเลี้ยงลูกทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่น หย่าขาดจากคู่ เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูไม่ดี ข้อจำกัดด้านร่างกาย ฐานะทางเศรษฐกิจยากจน ทำให้ขาดความรู้ที่รอบด้าน เรื่อง อนามัยเจริญพันธ์และการป้องกัน ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts