เชียงใหม่-มหกรรมติวเข้ม โครงการ “Zero to Winner ติวให้พร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย” (ชมคลิป)

เชียงใหม่-มหกรรมติวเข้ม โครงการ “Zero to Winner ติวให้พร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย”

 

 

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ภาค 3360 โรตารีสากล และสโมสรโรตารี ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ โรงเรียนดาราวิทยาลัยและ สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย จัดมหกรรมติวเข้ม We by the Brain โครงการ “Zero to Winner ติวให้พร้อมสู้รั้วมหาวิทยาลัย”
โดยมี อาจารย์เสาวลักษณ์​ ดีแก้ว​ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ ผู้ว่าการภาคกมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย ผู้ว่าภาค330 โรตารีสากล ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน นายกชลิดา เอกชัยพัฒนกุล นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนดาราวิทยาลัย

นายกชลิดา เอกชัยพัฒนกุล นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงามกล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษา มีนโยบายพัฒนา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล WE BY THE BRAN และ ภาค 3360โรตารีสากล สโมสรโรตารีเชียงใหม่ถิ่นไทยงาม พร้อมสโมสรโรตารีใน 8จังหวัดภาคเหนือ เล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนา และยกระดับองค์ความรู้น้องนักเรียน สู่มาตรฐานสากล จึงร่วมกันจัดกิจกรรมสนับสนุนน้องนักเรียนในเขตโรตารีสากลภาค 3360 คือภาคเหนือของประเทศไทย โดยการมอบทุน 180ทุนและหนังสือเรียนรวมมูลค่า 3,168,000บาท

และจัดมหกรรมติวเข้ม 9 ครั้ง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อส่งเสริมให้น้องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังจะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อสอบ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กิจกรรม ” WE BY THE BRAIN ZERO TO WINNER ติวให้พร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ในวันนี้คือการติวคณิตศาสตร์ และGAT เชื่อมโยง เพื่อให้น้องพร้อม สู้ศึกทุกสนามสอบ โดยติวเตอร์จากสถาบันกวดวิชา WE BY THE BRAIN ภาคเช้า เป็นช่วงติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์ โดย ครูพี่กอล์ฟ อ.ชวลิต กุลกีรติการ และในช่วงบ่าย การติวเข้ม GAT เชื่อมโยงโดย ครูพี่ยู อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่าขอให้น้องๆตั้งใจรับความรู้กันอย่างเต็มที่

โอกาสนี้ขอขอบคุณ ภาค 3360 โรตารีสากล โดย ผวภ.กมลศักดิ์
และโรตารีแอนน์วันทนีญ์ วิสิฐสกุลชัย อผภ.นิริ สูงสว่าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรตารีแอนน์ไศลทิพย์ สูงสว่าง ที่ประสานการเตรียมงานอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ขอขอบคุณ ดร.ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย และ นางชมพูนุช รัตนา นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสนับสนุนการจัดมหกรรมติวให้พร้อม สู่รั้วมหาวิทยาลัยในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

นางชมพูนุช รัตนา นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ภาค 3360โรตารี่สากล,สโมสรโรตารี 8 จังหวัดภาคเหนือ,
โรงเรียนดาราวิทยาลัย และ สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย
ขึ้นเป็นครั้งแรกในการจัดมหกรรมติวเข้ม We by the Brain โครงการ
“Zero to winner” ติวให้พร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยในวันนี้
ทางสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัยได้มีนโยบายในการสนับสนุน
ส่งเสริมให้นักเรียนปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts