เรียนเชิญ  ประชาชนร่วมบริจาคกับ พสบ.ทอ ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกันช่วยสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค

เรียนเชิญ  ประชาชนร่วมบริจาคกับ พสบ.ทอ ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกันช่วยสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค

 

สมาชิก พสบ.ทอ ทุกท่านสามารถนำผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทหรือองค์กรของท่านมาร่วมบริจาคหรือจะสนับสนุนเป็นปัจจัยเพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของตามความจำเป็นให้ผู้ประสบภัยต่อไป กำหนดรวบรวมสิ่งของและปัจจัย ภายในวันที่ 20 กันยายน นี้

ผู้ที่นำสิ่งของเงินสมทบนำส่งได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ โดยประสานงานกับ น.ท.หญิง ศิริกันยา ปวงสุข โทร.025342865,0618589919
สำหรับท่านที่จะบริจาคเงินเพื่อให้สมทบในการซื้อของกรุณาโอนมาที่บัญชี “บัญชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทหารอากาศ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ”

เลขที่ 057-2-20703-3 ธนาคาร ทหารไทย สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ

กำหนดส่งมอบสิ่งของต่างๆให้กับผู้ประสบภัย ภายใน วันที่ 25 กันยายนนี้

Related posts