มทบ.33 ร่วมกับชมรม “กตัญญูคลับ” ม.ราชภัฏเชียงใหม่  จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

มทบ.33 ร่วมกับชมรม “กตัญญูคลับ” ม.ราชภัฏเชียงใหม่  จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

 


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.มณฑลทหารบกที่ 33 ภายใต้การอำนวยการของพลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับชมรม “กตัญญูคลับ” ม.ราชภัฏเชียงใหม่  จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ โดยมีคณาจารย์ของ ม.ราชภัฏเชียงใหม่นำนักศึกษาสมาชิกชมรม ” กตัญญูคลับ ” ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 20 คน

พร้อมกำลังพลจิตอาสา จากมณฑลทหารบกที่ จำนวน 10 นาย จ้ดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 1 ฝาย และทำทางเดินเชื่อมต่อระหว่างฝายที่ 1 – 4 ระยะทางประมาณ 300 เมตร บริเวณลำห้วยภายในพื้นที่ของ  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางชมรม”กตัญญูคลับ”เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ระหว่างมณฑลทหารบกที่ 33 กับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ที่รวบรวมกลุ่มนักศึกษาที่มีอุดมการณ์ ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่สามารถสื่อสารกรอบแนวคิดความกตัญญูสู่สาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

ตลอดจนถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนอื่นๆ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างสรรค์ความรักความสามัคคึในหมู่คณะที่จะร่วมกันทำความดีตอบแทนคุณสถาบันการศึกษาและคุณแผ่นดิน

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts