ปราจีนบุรี – จัดกิจกรรมปั่นลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน CAR FREE DAY 62 (ชมคลิป)

ปราจีนบุรี – จัดกิจกรรมปั่นลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน CAR FREE DAY 62

 

 

วันที่ 15 กันยายน 2562 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปราจีนบุรี ปั่นลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อน CAR FREE DAY 62 โดยนายธนาศักดิ์ สระทอง พลังงานจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวถึงความเป็นมาของกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยวันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวัน CAR FREE DAY ซึ่งทั่วโลกให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มาใช้รถขนส่งมวลชนหรือจักรยาน เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ลดปัญหาการจราจร และส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดน้ำมัน


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพปราจีนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 200 คน ซึ่งนอกจากจะได้รับประโยชน์ในการร่วมรณรงค์การลดใช้พลังงาน ลดโลกร้อนแล้ว การได้ออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้น หลังจากนั้นจึงได้ทำการเปิดกิจกรรม ปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ นำทีมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยขบวนจักรยานได้ปั่นไปตามเส้นทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ก่อนที่จะวนกลับมาที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเช่นเดิม

///////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts