ชุมพร – ประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน

ชุมพร – ประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน

 


วันที่ 14กันยายน 2562 เวลา 20.00น.นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพรมาเป็นประธานเปิดงาน ประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ของนายก อบต. เทศบาล . กำนัน .ผู้ใหญ่บ้าน. ในงานวัดท่ามะปริง งานยกช่อฟ้าอุโบสถ และปิดทองลูกนิมิต วัดท่ามะปริง ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร ในวันที่ 12-18 กันยายน 2562


นายมะโน พลวารินทร์ หัวหน้าทีมงาน มดยิ้ม ชุมพร เปิดเผยว่า ตนได้นำทีมงานมดยิ้ม ชุมพร ร่วมกันจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ใน5 ตำบล คือ ตำบลบ้านนา ตำบลถ้ำสิงห์ ตำบลวังใหม่ ตำบลขุนกระทิง และตำบลตากแดด เพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม ด้านเพลงไทยลูกทุ่ง สร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ในงานยกช่อฟ้าอุโบสถ และปิดทองลูกนิมิต วัดท่ามะปริง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยจัดการประกวดร้องเพลงในวัที่ 14 กันยายน 2562 โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายอำเภอเมืองชุมพร นายก อบต.ถ้ำสิงห์ นายก อบต.บ้านนา นายก เทศมนตรีเทศบาลตำบลวังใหม่ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผูนำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ


นายนักรบ ณ ถลาง เผย กระผม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธาน และขอต้อนรับ พร้อมทั้งเป็นกำลังใจ ให้ทีมงาน ผู้จัดงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้เข้าประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ ใน 5 ตำบล ไม่ว่าจะเป็น ต.บ้านนา, ต.ถ้ำสิงห์, ต.วังใหม่, ต.ขุนกระทิง และ ต.ตากแดด ทุกคน ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในครั้งนี้ เป็นสนับสนุนให้มีการเปิดโลกทัศน์ ให้มีแนวคิดใหม่เข้าสู่ชาวชุมพร จึงขอให้การประกวดร้องเพลงผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts