สสว.จับมือ 5 องค์กร จัดงาน “ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า

สสว.จับมือ 5 องค์กร จัดงาน “ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า

 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ในปัจจุบันการค้าขายในโลกโซเชี่ยล สามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับผู้ประกอบการ แต่ยังมีผู้ประกอบการ SME อีกหลายรายในต่างจังหวัดที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการทางตลาดในรูปแบบดิจิทัลหาก SME เหล่านั้นเข้าใจทักษะด้านนี้อย่างถ่องแท้ เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ผอ.สสว.กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น สสว.จึงได้ร่วมกับ 5 องค์กร

ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดงาน “ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ประกอบการจำนวน 120 รายจากทั่วประเทศ มาจำหน่ายสินค้า รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการขายในรูปแบบ O2O (online to Offline ) เปิดหน้าร้านเพื่อให้ SME มีช่องทางการขายและการตลาดเพิ่มมากขึ้น ระหว่างวันที่ 12-15 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา ที่แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอล บางกระปิ


“กระบวนการที่ สสว.เข้ามาช่วยเหลือ SME คือ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะถูกแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมตามความจำเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1.ผู้ประกอบการที่ยังไม่เปิดร้านค้าออนไลน์ 2.ผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้ว 3.ผู้ประกอบการออนไลน์ที่มีศักยภาพ จะมีการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การถ่ายภาพสินค้า การจัดทำเนื้อหาสินค้า การปรับปรุงเนื้อหาสินค้า การให้คำแนะนำด้านบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์ในด้านต่างๆ ตามความต้องการของตลาดออนไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการอบรมให้ความรู้ การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ การให้คำปรึกษา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานสินค้า”


สำหรับ สินค้าไฮไลท์ที่ 5 องค์กรได้พัฒนามาเป็นสินค้าเด่นและนำมาจำหน่ายในงาน เช่น มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้แก่ Be kids cosmetic นำน้ำแร่มาเป็นส่วนประกอบหลักในเครื่องสำอาง โดยในน้ำแร่มี แคลเซียม สังกะสี แมกนีเซียม ฟลูออไรด์
โปแตสเซียมไบคาร์บอเนต โซเดียมซัลเฟต ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวได้อย่างดี สามารถนำพาสมุนไพรซึมเข้าผิวอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ ROSERAY หวีขนหมูป่าไม่ต้องใช้ไดร์เป่าผม ผมไม่พันกัน หวีแล้วผมเงางาม และ วีระดา ผ้าทอมือพื้นบ้านแปรรูป วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมผ้าเพชรบูรณ์ มทร.ธัญบุรี ได้แก่ Mulberry Bangkok น้ำมัลเบอร์รี่ผสมเนื้อมัลเบอร์รี่บดละเอียดในขวด รายแรกในประเทศไทย ช่วยระบาย ลดปัญหาท้องผูกในผู้สูงอายุและวัยทำงาน ISMED ได้แก่

ขนมโบว์ ขนมโบว์ไส้ปลา ขนมโบว์ไส้อินทผาลัม จากอิสตานา กูมัดดารียะห์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ภูมิปัญญา จ.ปัตตานี และกวินพัฒน์ ดีไซน์ จำหน่าย ผ้าปาเต๊ะ .จ.ภูเก็ต ผอ.สสว.กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบ O2O ( Online to Offline) เป็นการผสมผสานระหว่างธุรกิจจากออนไลน์ไปยังออฟไลน์ โดยเป็นการนำคุณภาพของออฟไลน์มาช่วยยกระดับให้กับออนไลน์ นำจุดแข็งของร้านค้าออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้างโอกาสในการเข้าถึงร้านค้าของผู้ประกอบการมากขึ้น

โดยจะใช้ประโยชน์จากความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและการชำระเงินออนไลน์ ช่วยให้ผู้ประกอบการเก็บข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้านอกจากนั้น ร้านค้าสามารถที่จะใช้จุดแข็งที่ลูกค้าได้เลือกสัมผัส ทดลองใช้งานจริง เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว คาดว่า มีสินค้าและบริการ ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 99,000 ผลิตภัณฑ์, ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมการค้าตลาดออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 49,500 ราย, มียอดจำหน่ายผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 640 ล้านบาท

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts