วอนผู้ใหญ่แก้ไข ชี้อำเภอเป็นสถานที่ราชการไม่เหมาะสม ให้คาราวานสินค้าเช่าขายของ สร้างความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ร้านค้า บ้านใกล้เรือนเคียง (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 17 กันยายน 2562
วอนผู้ใหญ่แก้ไข ชี้อำเภอเป็นสถานที่ราชการไม่เหมาะสม ให้คาราวานสินค้าเช่าขายของ สร้างความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ร้านค้า บ้านใกล้เรือนเคียง

 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการร้านค้า ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน กว่า 60 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนการขายสินค้าหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ต่อ นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่สะเรียน ซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือร้องเรียนจาก นางอุทิน ศิริมาศ ตัวแทนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและกลุ่มชาวบ้านที่พักอาศัยใกล้อำเภอแม่สะเรียง ที่ได้รับผลกระทบการใช้สถานที่ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ให้กองคาราวานสินค้าราคาถูกเปิดขายสินค้า เป็นระยะเวลายาวนาน และ บ่อยครั้ง

จนส่งผลประทบกับกลุ่มผู้ประกอบการ ร้านค้า ราษฏรที่มีบ้านเรือนอาศัยใกล้สถานที่จัดงานคาราวาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี คมกริช พิกุล นิติกรเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมประชุมชี้แจงกฏหมายขอบข่ายที่ทางเทศบาลสามารถดำเนินการได้ เนื้อหาสำคัญที่กลุ่มผู้เรียกร้องขอความเป็นธรรม คือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียงได้ให้กองคาราวานสินค้ามาจัดวางขายสินค้าแต่ละรอบนานนับ 10 วัน ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งเรื่องการเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใกล้ที่ว่าการอำเภอ

ผู้มาติดต่อราชการกับทางอำเภอไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกสถานที่ราชการ ตากผ้าตามป้ายมองดูแล้วไม่เหมาะสมกับสถานที่ราชการ จึงอยากร้องขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ใครเป็นผู้อนุญาตให้มีการขายของ สถานที่ราชการสามารถให้เอกชนเช่าพื้นที่เพื่อทำธุรกิจได้หรือไม่ น้ำไฟที่ใช้ในการจัดงานใครเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย รายได้จากการให้เช่าสถานที่เข้าระบบรัฐหรือไม่ พ่อค้าเร่ที่เดินทางมาแต่ละรอบได้มีการเสียภาษีหรือไม่ ทั้งนี้หากการร้องขอยังไม่ได้รับการแก้ไข ทางกลุ่มผู้เดือดร้อนจะร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีต่อไปตามลำดับ


ด้าน นายธนะกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งได้ชี้แจ้งเบื้องต้นกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ว่า การจัดงานหน้าอำเภอแม่สะเรียง มีมานานหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่นายอำเภอคนก่อนๆ อย่างไรก็ตามหากประชาชนได้รับความเดือดร้อน จะทำการประชุมทำความเข้าใจกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบ แต่ การจัดงานที่จะมีขึ้นในห้วงของวันที่ 20 -29 กันยายน นี้ คงต้องปล่อยให้ผ่านพ้นไปก่อน หลังจากนั้น ก็จะมาตกลงทำความเข้าใจกับราษฏรในพื้นที่

ถาวร / สุกัลยา รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts