ชุมพร – งานประเพณี ถือศีลกินผัก ตำหนักพระวิษณุ นารายณ์ ไต่เทียนอ๋อง ประจำปี พ.ศ.2562 (ชมคลิป)

ชุมพร – งานประเพณี ถือศีลกินผัก ตำหนักพระวิษณุ นารายณ์ ไต่เทียนอ๋อง ประจำปี พ.ศ.2562

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น ตำหนักพระวิษณุ นารายณ์ ไต่เทียนอ๋อง หมู่ที่ 1 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัด งานประเพณี ถือศีลกินผัก ในวันที่ 29 กันยายน 2562 -วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ปีกุลในวันนี้ได้จัดพิธีสวดพุทธมนต์ ไทย – จีน และการอ่านรายนามแด่องค์กิวอ๋อง

มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก และในวันนี้มีพิธีลุยไฟของเทพเจ้า มีผู้ศรัทธาเข้าร่วมพิธีลุยไฟในครั้งนี้จำนวนมาก ปิดท้ายด้วยกิจกรรมลุยกระเบื้องของเทพเจ้าเช่นเดี่ยวกันมีผู้ศรัทธาเข้าร่วมพิธีลุยกระเบื้อง ในครั้งนี้จำนวนมาก เพื่อเป็นการชำระล้างบาปให้รางกายบริสุทธิ์ในเทศกาลถืศีลกินผักในครั้งนี้


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts