กระบี่​-ประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาใช้สิทธิ โครงการกินช็อปใช้ เลือกซื้อสินค้า บริโภค อุปโภค ตามร้านค้า พื้นที่รอยต่อจังหวัดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ชมคลิป)

กระบี่​-ประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาใช้สิทธิ โครงการกินช็อปใช้ เลือกซื้อสินค้า บริโภค อุปโภค ตามร้านค้า พื้นที่รอยต่อจังหวัดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

ประชาชน ชาว ตำบลบางสรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อ กับ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เดินทางมา ใช้สิทธิ เลือกซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค ตาม โครงการกินช็อบใช้ คนละ 1000 บาท ที่ห้างซุปเปอร์ซิป สาขา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ กันเป็นจำนวนมาก

ต้องต่อคิวเข้าแถวยาว บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ทำให้รถเข็น ใส่สินค้าไม่เพียงพอ ต้อง จองคิวต่อจาก คนที่ใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว โดยประชาชนส่วนใหญ่ รวมกลุ่มกัน หรือครอบครัว คนหมู่บ้านเดียวกัน หลายๆ คน เดินทาง เป็นการประหยัด ค่าใช้ จ่าย และเลือกซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค ที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช และ เครื่องปรุงรส …

กระบี่//ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง รายงาน

Related posts