มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ “Winter Camp In Taiwan 2019” :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ “Winter Camp In Taiwan 2019” :

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้จัดโครงการ “Winter Camp In Taiwan 2019” นำเยาวชนไทยที่สนใจในการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษา เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ในต่างแดน เน้นเพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะทางภาษาจีนให้แก่ผู้ร่วมโครงการให้สามารถแข่งขันกับประชาคมโลกได้ โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 16 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Normal University หรือ NTNU) เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 15 ของโลก และอันดับ 1 ด้านการเรียนการสอนของไต้หวันอีกด้วย โดยมีอาจารย์รพีพร เพ็ญเจริญกิจ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) ร่วมเดินทางและเป็นผู้ดูแลตลอดโครงการ ในการนี้ อาจารย์ ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี อาจารย์อรพินท์ อิ่มจงใจรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมส่งเยาวชน และทีมงานที่ร่วมเดินทางกับโครงการ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Related posts