สามเณร 99 รูป ที่บรรพชาอุทิศกุศลให้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวารครบ 100 วัน ถึงแก่อสัญกรรม หลังเดินทางกลับจากไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพพลเอก เปรม ฯ ที่กรุงเทพมหานคร ยังคงออกเดินรับบิณฑบาตรจากประชาชนสองฝากถนน ตามภารกิจของสงฆ์และจะลาสิกขาในวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

สามเณร 99 รูป ที่บรรพชาอุทิศกุศลให้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวารครบ 100 วัน ถึงแก่อสัญกรรม หลังเดินทางกลับจากไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพพลเอก เปรม ฯ ที่กรุงเทพมหานคร ยังคงออกเดินรับบิณฑบาตรจากประชาชนสองฝากถนน ตามภารกิจของสงฆ์และจะลาสิกขาในวันที่ 12 ตุลาคม 2562

 

เมื่อเวลา 07.30 น.วันนี้ ที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่วัดไทรงาม อ.เมือง จ.สงขลา สามเณร 99 รูป ที่บรรพชาอุทิศกุศลให้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวารครบ 100 วัน ถึงแก่อสัญกรรม เดินรับบิณฑบาตรจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ที่นำอาหารแห้ง ขนมและนมกล่อง มาร่วมทำบุญตักบาตร หลังเดินทางกลับจากไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพพลเอก เปรม ฯที่กรุงเทพมหานคร ออกเดินรับบิณฑบาตรจากประชาชนสองฝากถนน ที่มารอทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศกุศลให้พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนครีและรัฐบุรุษชาวสงขลาโดยเดินรับบิณฑบาตรจากวัดไทรงามไปตามถนนจนถึงบริเวณหน้าตลาดทรัพย์สินพลาซ่า เขตเทศบาลนครสงขลา

โครงการบรรพชาสามเณร 99 รูป เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ถึงแก่อสัญกรรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562 โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาและคณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลา จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติให้แก่นักเรียน โดยที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ได้รำลึกถึงคุณูปการที่มีต่อประเทศชาติ และประชาชนในจังหวัดสงขลาของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาจึงได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรจำนวน 99 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่ท่าน เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วันถึงแก่อสัญกรรม

โดยสามเณรทั้ง 99 รูป ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา(วัดภูเขาหลง) ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา และในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่กรุงเทพมหานครและเดินทางกลับมาเมื่อวานนี้ ที่ 8 ตุลาคม 2562 และยังคงปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา(วัดภูเขาหลง) ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา ไปจนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2562 วันสุดท้ายของโครงการฯและสามเณรทั้ง 99 รูปก็จะลาสิกขาในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เช่นเดียวกัน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts