ยะลา-ประชาชนกลุ่มเยาวชนมอบเงินจัด ซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเบตง (ชมคลิป)

 

ประชาชนกลุ่มเยาวชนในอำเภอเบตง จ.ยะลา มอบเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี เงินจากการเล่นดนตรีของกลุ่มเยาวชน และเงินบริจาคจากประชาชนชาวอำเภอเบตง จำนวน 759,565 บาท ให้โรงพยาบาลเบตง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

 

วันนี้ (16 ต.ค. 62) ที่ห้องอำนวยการโรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง เป็นประธานในการมอบเงินจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลเบตง โดยมีแพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง เป็นผู้รับมอบเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี

ซึ่งคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมเมตตา มุทิตาจิต ทอดผ้าป่าสามัคคีและ เงินจากการเล่นดนตรีของกลุ่มเยาวชน รวมยอดเงินจากประชาชนชาวอำเภอเบตงที่บริจาค จำนวน 759,565 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์16 เครื่องให้โรงพยาบาลเบตง


พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า ขอขอบพระคุณถึงผู้บริจาคเงิน สมทบทุนทอดผ้าป่าในวันนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงขยายศักยภาพในการรักษาตามความเชี่ยวชาญของแพทย์ ในสาขาต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชน

โดยรับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ การเล่นดนตรีรับบริจาคเงินของกลุ่มเยาวชน และความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในอำเภอเบตงมาร่วมกันทอดผ้าป่า เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในวันนี้ รวมยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 759,565 บาททั้งนี้ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลเบตง ต่อไป

ข่าว..ธานินทร์ โพธิทัพพะ อ.เบตง จ.ยะลา โทร.087-296-3998

Related posts