พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส “วันตำรวจ” ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส “วันตำรวจ” ประจำปี 2562

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส “วันตำรวจ” ประจำปี 2562 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ทั้งสิ้น จำนวน 77 ราย ประกอบด้วย สายป้องกันปราบปรามดีเด่น จำนวน 10 ราย,

ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 12 ราย,ป้องกันยาเสพติดดีเด่น จำนวน 13 ราย,พนักงานสอบสวนดีเด่น จำนวน 7 ราย,ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ดีเด่น จำนวน 11 ราย,จริยธรรมดีเยี่ยม จำนวน 3 ราย,สืบสวนดีเด่น จำนวน 3 ราย. พลเมืองดี จำนวน 2 ราย,(ศอ.ปส.ตร.) ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 9 ราย และผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของ จำนวน 7 ราย สำหรับบริษัทโอเรียนเต็ดไทยจำกัด โดยคุณรุ่งนภา วงศ์ศรีสุชน เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุน กิจกรรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติหลังเสร็จพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณก็ได้ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับคณะผู้มาร่วมงานในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts