ปทุมธานี-จัดการประชุมวางแผนหารือขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดการประชุมวางแผนหารือขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ประสานงานทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้จัดการประชุมวางแผนหารือขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอรรถพล อรุโณรส หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยสมาชิก ทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม

ด้านนายอรรถพล อรุโณรส หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าวันนี้ได้จัดการประชุมวางแผนหารือขับเคลื่อนว่าที่ผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี นับเป็นนิมิตหมายที่ดี เมื่อมีประชาชน, คนภาคจิตสาธารณะ, ภาคประชาสังคม, ครูอาจารย์, นักวิชาการ, นักการผังเมือง, ข้าราชการ, เกษตรกร, นักการเมือง, นักธุรกิจ, นักเรียนนักศึกษา, พ่อค้าแม่ค้า ออกมารวบรวมผู้คนเป็นกลุ่มระดมความคิดเห็น พูดคุยถึงเมือง จังหวัดตัวเอง อย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างมีทิศทางและแนวทางที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ ที่ทำมาหากินที่พำนักพักพิง และถิ่นบั้นปลายชีวิต

การทำความเข้าใจถึงบริบทเมืองปทุมธานี อย่างมีนัยยะสำคัญร่วมกันคิด ให้มีมิติแจ่มชัดในเบื้องต้น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาถึงทิศทางของเมือง ที่จะก้าวเดินต่อไป ที่กลุ่มคนปทุมธานี ภาคประชาสังคม ออกมาขับเคลื่อนให้มียุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัดตนเองสร้างเมืองให้มีชีวิตมีลมหายใจเพื่อลูกหลานที่เยาวชนรุ่นต่อไป ขอเพียงสร้างความเข้าใจให้กำลังใจกัน “ทีมต้นกล้าจังหวัดปทุมธานี” ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนั่นคือพลังบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ร่วมเป็นเจ้าของปทุมธานีด้วยกัน

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts