ถวายทุนการศึกษาสามเณรด้อยโอกาส (ชมคลิป)

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 19 ตุลาคม 2562
ครอบครัวตั้งธรรมพูนผล และ บริษัท เอส.พี.เมทัลพาร์ท จำกัด จัดผ้าป่าทุนการศึกษาถวายภิกษุสามเณรและมอบอาหารและเครื่องอุปโภคให้กับ 2 วัด 3 โรงเรียนอำเภอแม่สะเรียง

 

ณ วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน คุณสมพล ตั้งธรรมพูนผล คุณชาญชัย ตั้งธรรมพูนผล คุณประภาพรรณ ตั้งธรรมพูนผล พร้อม ครอบครัวตั้งธรรมพูนผล บริษัท เอศ.พี.เมทัลพาร์ท จำกัด ได้จัดผ้าป่าทุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนีวัดศรีบุญเรือง พร้อมมอบทุนการศึกษา ให้กับ ภิกษุสามเณรระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 รูป ได้แก่ พระภควัต ขนติธโร สามเณรรเมศ พรหมดี และ สามเณรอภิรักษ์ นามูล

และ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ให้กับสามเณรในเครือข่ายโรงพเรียนพระปริมยัติธรรมธีรราชมหามุณีวัดศรีบุญเรือง วัดสุพรรณรังสี และ มอบสิ่งของข้าวสารเครื่องอุปโภค โรงเรียนห้วยโผ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง และ โรงเรียนบ้านบ้านแม่หลุย ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว ตั้งธรรมพูนผล ที่ได้เดินทางมาถวายผ้าป่าทุนการศึกษาแก่สามเณร และ มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน พระอธิการอัษดิน วิสุทธิจิตโต ได้จัดพิธีสวดส่งนพเคราะห์ สืบชะตา ตามแบบฉบับล้านนาให้กับครอบครัวตั้งธรรมพูนผล

ถาวร / สุกัลยา รายงาน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0646266401

Related posts