🏰🌟 ชมความงามโบราณสถาน​ #ปราสาทนครหลวง 🙏

🏰🌟 ชมความงามโบราณสถาน​ #ปราสาทนครหลวง 🙏

สวัสดี​ครับ 🙋‍♂​ สัปดาห์​นี้ปลา​บู่​น้อย​ออกเดินทางมาชมความงดงามของปราสาทที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีสถานที่​สวยๆ แบบนี้อยู่​ใกล้ๆ กรุงเทพฯ​ ด้วย และที่นี่ก็คือ “ปราสาทนครหลวง” ครับ

 

ปราสาทแห่งนี้… ตั้งอยู่ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ 😀 จากหลักฐานที่ปรากฏใน #พงศาวดาร ปี พ.ศ. 2174 #สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้ช่างไปถ่ายแบบปราสาทเมืองพระนครหลวงในประเทศ #กัมพูชา มาสร้างใกล้ #วัดเทพจันทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้ประเทศกัมพูชากลับมาเป็นเอกราชอีกครั้ง แต่สร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยประการใดไม่ปรากฏ ต่อมามีผู้สร้างมณฑปและพระบาทสี่รอยขึ้นบนประสาทนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการสร้างปราสาทนครหลวงก็คือ ให้เป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนา 🙏🙏 แต่ทั้งนี้ก็มีสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์ในระหว่างเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีและเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จไปลพบุรี

🏰 ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นองค์ปราสาทพุทธสถานจตุรมุขทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 3 ชั้น

🏰 ระเบียงคดทุกชั้นทำเป็นปรางค์ บริวารชั้นแรกมี 10 องค์ ชั้นที่สอง มี 12 องค์ และชั้นที่สาม มี 8 องค์ รวมทั้งสิ้น 30 องค์

🏰 ลักษณะปรางค์แต่ละองค์มีแบบแปลนแผนผังคล้ายกันคือ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 8.4 เมตร ย่อมุมไม้ยี่สิบ ก่อเป็นฐานเขียงสองชั้น แล้วขึ้นฐานบัวลูกแก้วอกไก่คู่รองรับเชิงบาตรและตัวเรือนธาตุ ส่วนยอดทำเป็นชั้น 5 ชั้น ภายในองค์ปรางค์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางละ 2 องค์ ยกเว้นบางปรางค์ที่ต้องใช้เป็นเนื้อที่ของประตู

🏰 ระเบียงคดเป็นอาคารเชื่อมต่อระหว่างปรางค์ของแต่ละชั้น ก่อผนังด้านนอกตัน แต่ทำช่องหน้าต่างเลียนแบบช่องลูกมะหวดคล้ายสถาปัตยกรรมที่นิยมทำกันในเขมร สมัยนครวัด

💕🌟 สำหรับปราสาทนครหลวงนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น #โบราณสถาน ตามประกาศ #กรมศิลปากร เรื่อง กำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติ ในชื่อ #พระนครหลวง

🎪🎡 ระหว่างเส้นทางเดิน มีตลาดชุมชน OTOP นวัตวิถี #บ้านมอญ เชื่อมโยงภูมิปัญญากับวิถีชุมชนด้วยสินค้าต่างๆ มากมาย เต็มไปด้วยของฝากให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกันก่อนกลับ

🕕 ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 6 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น

📌 พิกัด > > > #ปราสาทนครหลวง
อ.นครหลวง จ.พระนคร​ศรี​อยุธยา​

🌏https://g.co/kgs/3cUyCn

สัปดาห์หน้า… ปลาบู่น้อยจะพาไปไหน อย่าลืมติดตาม “เที่ยว ทาน บานตะไท” นะครับ 😁

🙌 ~ See​ You​ Next​ Week​end​ ~ 🙌

* Bye​ Bye​ * 🤗🤗

#อยุธยา #OTOP #นวัตวิถี #เที่ยวภาคกลาง #เที่ยวทานบานตะไท #ปลาบู่น้อย

Related posts