เชิญร่วมสนับสนุนงานวิ่งการกุศลและเลี้ยงอาหาร คนพิการทางการเห็นในวัยเรียน

เชิญร่วมสนับสนุนงานวิ่งการกุศลและเลี้ยงอาหาร คนพิการทางการเห็นในวัยเรียน

 

คุณ ชยุต เมธาวิชิตชัย อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขุนแม่กกธารา รีสอร์ท เยื้อง 7-11 สาขาท่าตอน จังหวัด เชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณ แก้วตา ธัญเศรษฐ์มงคล กรรมการบริหาร โขงวิว พลาซ่า จังหวัด เชียงราย พร้อมด้วยคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้ เด็กพิการทางการเห็น และร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุน การแข่งขันวิ่ง การกุศลฯ
เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ได้ฝากประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยคนพิการทางการเห็นและร่วมสนับสนุนหรือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในงานวิ่งการกุศล ร่วมสร้างฝันให้กับน้อง “วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง” RUNNING FOR THE BLIND
ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้

โดยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย เป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ เมื่อวันที่ 11 เมษายนพุทธศักราช 2559จัดการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนการศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่อยู่ในวัยเรียน มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันธาตุ เลขที่ 261 หมู่ 5 ตำบลศรีเมืองชุมอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ห่างจากตัวอำเภอแม่สายประมาณ 14 กิโลเมตรปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คนบุคลากรทั้งหมด 20 คนมีนาง กรณิศ โฆษพงศ์ เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์คือ

1 ให้การศึกษาแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นในวัยเรียน

2 ฝึกทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันให้สามารถช่วยตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม

3 ฝึกอาชีพให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็นให้สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับผู้บกพร่องทางการมองเห็น
#โดยไม่เรียกค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นใดจากนักเรียน เพราะเหตุเป็นโรงเรียนการกุศล เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็นได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยยึดหลักสูตรตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรเฉพาะความพิการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ให้แก่ผู้เรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษตามความถนัด และความสนใจเฉพาะบุคคลตามหลักการศึกษาพิเศษส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ในการอภิบาลด้านจริยธรรมคุณธรรม ศีลธรรมของทุกศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นแก่ผู้ปกครองและชุมชน

พัฒนาการศึกษาสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น ในรูปแบบการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปพัฒนาแนวทางรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ และความจำเป็นของผู้เรียน บนพื้นฐานของความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนทั่วไป พร้อมกับสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็นRun for the blind (วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง) เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อ
จัดหาทุนในการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น โดยได้รับความร่วมมือกันในการจัดงานครั้งนี้ จากองค์กรหลายภาคส่วนทางโรงเรียน

*** ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช้สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศรุ่นประชาชนทั่วไป ชายและหญิงพร้อมทั้งเหรียญพระฉายาลักษณ์ แก่นักวิ่งทุกท่านที่วิ่งเข้าเส้นชัย

***ซึ่งรับสมัครนักวิ่งเพียง 2,500 คนเท่านั้นสถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สาย วันแข่งขัน: 22.12.2562รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตามในเพจ: Running for the blind (วิ่งนี้พี่ทำเพื่อน้อง)โทร: 052 029 862 , 0622927799 หรือที่ ครูไก่ 0952895428

 

ภาพ/ข่าว โดย
ชยุต เมธาวิชิตชัย และทีมงาน
PRESS & ORGANIZER
โทร. 0994926996
0910935555

ฝากส่งต่อ(แชร์)ให้มากที่สุด
และ
สมัครกันมาเยอะๆนะครับ
เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ โรงเรียน การศึกษาคนตาบอด แม่สาย

สมัครตามลิ้งค์ด้านล่าง

https://www.runlah.com/events/rfb19

Related posts