นครสวรรค์-พ.ต.ต.นิติชัย ไพศาลพิยะนุกูล สว.ส.ทท.๒ กก.๓ บก.ทท.๒ (นครสวรรค์) ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำความสะอาด วัดนครสวรรค์(พระอารามหลวง)

นครสวรรค์-พ.ต.ต.นิติชัย ไพศาลพิยะนุกูล สว.ส.ทท.๒ กก.๓ บก.ทท.๒ (นครสวรรค์) ข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำความสะอาด วัดนครสวรรค์(พระอารามหลวง)

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ผ่านมา พ.ต.ต.นิติชัย ไพศาลพิยะนุกูล สว.ส.ทท.๒ กก.๓ บก.ทท.๒ (นครสวรรค์) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำความสะอาด วัดนครสวรรค์(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ หลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดให้เป็นจิตสาธารณะ เสียสละมอบประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และปรับทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้สะอาดปลอดภัยรองรับนักเที่ยวและประชาชนที่จะมาเที่ยวหลังเทศกาลสงกรานต์ต่อไป

Related posts