เชียงใหม่-มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมมือกับ กสศ.จัดอบรมสร้างผู้นำ“School Leadership Workshop for the 21st Century” (ชมคลิป)

เชียงใหม่-มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมมือกับ กสศ.จัดอบรมสร้างผู้นำ“School Leaders…

Read More

เปิดเทอมแล้วจ้าโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ควนกาหลง สร้างความสุขแก่ผู้สูงวัย

เปิดเทอมแล้วจ้าโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ควนกาหลง สร้างความสุขแก่ผู้สูงวัย   ณ บริเวณลาน…

Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นำเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ “Winter Camp In Taiwan 2019” :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิต…

Read More

อบต.ท้ายดง จัดการสอบวัดผลให้กับนักเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาควมมคิดและความจำ (ชมคลิป)

อบต.ท้ายดง จัดการสอบวัดผลให้กับนักเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาควมมคิดและความจำ     …

Read More

เชียงใหม่- ศึกษาธิการภาค 15 เปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน”(ภาคเหนือ) (ชมคลิป)

เชียงใหม่- ศึกษาธิการภาค 15 เปิดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชั…

Read More

ปทุมธานี-ผอ.เขตการศึกษารับมอบโฉนดที่ดินและจัดทอดผ้าป่าการศึกษา

ปทุมธานี-ผอ.เขตการศึกษารับมอบโฉนดที่ดินและจัดทอดผ้าป่าการศึกษา   เมื่อวันที่ 29 กันยา…

Read More

​”ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ ให้สัมภาษณ์เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่สามารถผลิตบุคลากรไปทำงานรับใช้สังคมไทยในทุกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

​”ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ ให้สัมภาษณ์เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐ…

Read More

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา การนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนากาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ECC (ชมคลิป)

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา การ…

Read More