เส้นทางสายไหม สู่แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมผลักดันผ้าไหมไทย…ผงาดบนตลาดแฟชั่น และสินค้าไลฟ์สไตล์ ช่วยเพิ่มมูลค่า :

เส้นทางสายไหม สู่แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมผ…

Read More

“ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวบรวมและแปรรูปกระเทียม ปีการผลิต 2561/2562 เพื่อแก้ไขปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ” (ชมคลิป)

“ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวบรวมและแปรรูปกระเทียม ปีการผลิต 2561/2562 เพ…

Read More

เส้นทางสายไหม สู่แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมผลักดันผ้าไหมไทย…ผงาดบนตลาดแฟชั่น และสินค้าไลฟ์สไตล์ ช่วยเพิ่มมูลค่า : (ชมคลิป)

เส้นทางสายไหม สู่แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมผ…

Read More

“มหกรรมสินค้าปลอดภัย และ ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์”

จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงาน “มหกรรมสินค้าปลอดภัย และ ของดีจั…

Read More

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม จัดงาน APi Parade 2019 มหัศจรรย์สินค้าเกษตรนวัตกรรม สีสันตะวันออก ล่องอันดามัน เปิดประตูสู่ล้านนา ที่พัทยา ต่อยอดส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (ชมคลิป)

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม จัดงาน APi Parade 2019 มหัศจรรย์สินค้าเกษตรนวัตกรรม สีสั…

Read More

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการออกแบบการพัฒนาเมืองใหม่บนพื้นที่นำร่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้เป็น“เมืองอัจฉริยะน่าอยู่”

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครง…

Read More

ประธานอาวุโสธนินท์ ชมความเป็น “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” บูธซีพีเอฟ ในงาน THAIFEX 2019 :

ประธานอาวุโสธนินท์ ชมความเป็น “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” บูธซีพีเอฟ ในงาน THAIFEX …

Read More

เส้นทางสายไหม สู่แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ โดนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมผลักดันผ้าไหมไทย…ผงาดบนตลาดแฟชั่น และสินค้าไลฟ์สไตล์ ช่วยเพิ่มมูลค่า :

เส้นทางสายไหม สู่แหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ โดนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรีย…

Read More